Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju atjaunošanas pieejas Latvijā
Title in English Renovation approaches of residential houses in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mārtiņš Upītis
Reviewer SIA Oberon Companies, Ņikita Kočanovs
Abstract Maģistra darbs - Dzīvojamo māju atjaunošanas pieejas Latvijā. Darba mērķis ir noteikt sociālos un ekonomiskos jautājumus, kas skarusi dzīvojamo māju renovācijas procesu Latvijā. Maģistra darbā pierādīt tēzi, ka sociālās problēmas tiek risinātas dzīvojamo māju renovācijas procesā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir analītiska, kur darba autors aplūko dzīvojamo ēku renovāciju Latvijā, apjomu un procentuālo daļu no kopējās būvniecības produkcijas, kā arī apskatīs nākotnes renovācijas vilni un vispārējo renovācijas nozīmi ekonomikā. Otrajā daļā tiek apskatīts renovācijas teorētiskais ietvars, kas ietver daudzus jēdzienus: tā var būt neliela būves renovācija, kapitālā renovācija un kompleksa renovācija veicot vecā objekta pilnīgu demontāžu, nododot/izbūvējot jaunu objektu. Metodes izvēle objektu atjaunošanai ir atkarīga no objekta tehniskā raksturojuma - vēstures un tehniskā stāvokļa, tās turpmākās lietošanas mērķa. Valsts var piešķirt atbalstu, finansēt mājokļu programmu. Teorijas apskats ietver sevī izpēti, renovācijas ietekme uz sociāliem un ekonomiskiem aspektiem. Darba trešā daļa tiek veltīta pētījumam - praktiskajai daļai, kur tika prezentēti 2020. gada oktobrī un novembrī veiktie empīrisko pētījumu rezultāti. Pandēmijas un citu problēmu dēļ respondentu skaits nebija tik liels kā plānots, tomēr autors formulē skaidru redzējumu par dzīvojamo māju renovācijas ietekmi uz sociāliem un ekonomiskiem aspektiem Latvijā. Autors praktiskajā daļā izvēlējās aptauju, lai iegūtu dalībnieku praktiskos viedokļus, uzdevums, ka primāro datu vākšanas process būtu jāorganizē tā, lai tie: atbilstu pētījuma mērķiem, dati vākti un apstrādāti tā, lai nodrošinātu rezultātu ticamību, garantētu savlaicīgu informācijas saņemšanu, nozīmīgi, lai tie izceltos ar augstu objektivitāti, kas ir būtiski sagatavojot materiālu maģistra darbam. Darbs sastāv no: 83 lappusēm, 6 tabulām, 23 attēliem, 1 pielikuma, 50 literatūras avotiem
Keywords RENOVĀCIJA, DZĪVOKĻU MĀJA, ENERĢĒTIKAS EFEKTIVITĀTE, IZOLĀCIJA
Keywords in English RENOVATION, RESIDENTIAL HOME, ENERGY EFFICIENCY, INSULATION
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 21.01.2021 13:48:14