Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Pārvaldīšanas stratēģijas analīze, risinājumi attīstībai un savstarpējai sadarbībai ar dzīvojamās mājas iedzīvotājiem
Title in English Analysis of management strategy, development of solutions and interaction with residential residents
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Mg.oec., Jānis Zvirgzdiņš
Abstract Bakalaura darba aktualitāte – nekustamā īpašuma pārvaldības procesā bieži tiek novērotas nepilnības, kā rezultātā sadarbības līmenis starp pārvaldnieku un dzīvojamās mājas iedzīvotājiem samazinās. Darbā tiek veikta pārvaldīšanas stratēģijas analīze, lai izprastu galvenās problēmas sadarbības procesā, starp mājas pārvaldnieku un dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, kā arī rastu risinājumus attīstībai un pilnveidotu savstarpējo sadarbību, šo problēmu novēršanai vai samazināšanai. Pētījuma mērķis. Izpētīt nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmu, piedāvāt stratēģiju analīzi dažādu problēmu risināšanā, kā arī izvirzīt metodi vai plānu, risinājumu attīstībai un savstarpējai sadarbībai ar dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: 1. Izpētīt pārvaldības sistēmas pamatprincipus; 2. Aplūkot nekustamā īpašuma un ar to saistītos jēdzienus; 3. Analizēt nekustamā īpašuma pārvaldības, spēkā esošos, normatīvos aktus; 4. Izanalizēt uzņēmuma stratēģiju, dažādu problēmu risināšanā; 5. Analizēt risinājumus attīstībai, savstarpējā sadarbībā ar dzīvojamās mājas iedzīvotājiem; 6. Veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Pētījums sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek apskatīts Nekustamā īpašuma – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības vispārīgās darbības kā arī ap to saistīto, normatīvo aktu darbību un ietekmi uz pārvaldības procesu. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta sistemātiska datu sistēmas izveide, pilnvērtīgam un efektīvam pārvaldības darbam, kā arī tiek veikts analītisks, iegūto datu, izvērtējums. Tehnoloģiskajā daļā tiek analizēts pārvaldībā esošā nekustamā īpašuma objekts un izstrādāts vispārīgs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības modelis. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkoti nekustamā īpašuma pārvaldības, uzlabojošie un risinošie, pasākumi. Tam seko darba grafiskā daļa. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 88 lappuses, 4 attēli, 18 tabulas, 6 pielikumi un 25 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Pārvaldīšanas stratēģijas analīze, risinājumi attīstībai un savstarpējai sadarbībai ar dzīvojamās mājas iedzīvotājiem
Keywords in English Analysis of management strategy, development of solutions and interaction with residential residents
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.01.2021 19:48:17