Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma pāreja uz Industrija 4.0: kvalitātes izaicinājumi un risinājumi
Title in English Transition of Manufacturing Company to Industry 4.0: Quality Challenges and Solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer Docente, Dr. oec. Kristīne Fedotova
Abstract Vane P.P. Ražošanas uzņēmuma pāreja uz Industrija 4.0: Kvalitātes izaicinājumi un risinājumi: mаģistrа dаrbs / P.P. Vane, J. Mazais. Rīga: RTU BALTECH mаģistrа akadēmisko studiju progrаmmа ―Ražošanas Inženierzinības un Vаdībа‖, 2021. 94 lpp. Maģistra darbu veido ievads, literatūras apskats, pētījuma metodoloģija, empīrisko pētījumu datu analīze, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tai skaitā 10 attēli, 18 tabulas un izmantotās literatūras un avotu saraksts un avotu saraksts – 113 avoti angļu valodā un 4 avoti vācu valodā. Pētījuma mērķis ir piedāvāt organizācijām iespējamo ceļu Kvalitāte 4.0 ieviešanai, sniedzot iespējamos risinājumus viņu darbības izaicinājumiem. Maģistra darba literatūras pārskata daļa dod teorētisko pamatu pētījumam. Daļa ir sadalīta vairākās nodaļās, piemēram, par Industrija 4.0 pašreizējo situāciju pasaules tirgū, ar Industrija 4.0 saistītajiem pētījumiem, lai sniegtu pārskatu par izpratni par Kvalitāti 4.0 un Industriju 4.0 gan Eiropā, gan Indijas organizācijās. Pārējā darbā aplūkotā literatūra sniedz būtisku informāciju par kvalitāti un kvalitātes vadību organizācijā; ko tālāk izmanto pārejas ceļa uz Kvalitāte 4.0 izstrādāšanai. Maģistra darba metodoloģijas daļā sniegta informāciju par pētījuma laikā veiktajiem pētījuma uzdevumiem; izpētes metodēm, kas izmantotas formulēto pētījuma uzdevumu izpildei; pētījuma periodu, kas nepieciešams uzdevuma izpildei. Papildus tam šajā darba daļā tiek aplūkota informācija par pētījuma dalībniekiem, ekspertu atlases stratēģiju, aptaujās u/n intervijās uzdotajiem jautājumiem. Pētījuma empīriskajā daļā tiek veikta savākto datu analīze un piedāvāts iespējamais Kvalitāte 4.0 ieviešanas ceļš, ņemot vērā pētījuma laikā savāktos datus. Šīs nodaļas komentāru sadaļā savāktie empīriskie dati tiek integrēti teorētiskajā ietvarā un pēc tam tiek izstrādāts jauns un detalizētāks ceļš Kvalitāte 4.0 ieviešanai. Svarīgākie secinājumi un ieteikumi, kas izriet no pētījuma, ir šādi: Izmantojot ieteikto pārejas modeli, organizācijas var veiksmīgi ieviest Kvalitāti 4.0 un izveidot stabilu platformu pārejai uz Industrija 4.0. Lai sasniegtu un uzturētu kvalitātes kultūru organizācijā, ir nepieciešams aktīvi iesaistīt ikvienu tās darbinieku.
Keywords Kvalitāte 4.0, Industrija 4.0, Kvalitātes izaicinājumi, Kvalitātes risinājumi
Keywords in English Quality 4.0, Industry 4.0., Quality challenges, Quality solutions
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 15:29:41