Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības prasību nodrošināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, problēmas un risinājumi
Title in English Provision of Fire Safety Requirements in Multistory Residential Buildings, Problems and Solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raimonds Kudlis
Reviewer Aleksandrs Babra, Latvijas Ugunsdzēs.asoc., Mg.darba aizs.
Abstract Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera profesionālo studiju “Ugunsdrošības un civilā aizsardzība” 2. kursa studente Ilze Bergmane. Diplomprojekta nosaukums ir “Ugunsdrošības prasību nodrošināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, problēmas un risinājumi”. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta esošie statistikas dati liecina, ka tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir liels ugunsgrēku izcelšanās skaits, turklāt apdraudēto cilvēku skaits, kas vienlaicīgi var ciest no ugunsgrēka ir ievērojami lielāks nekā privātmājās. Diplomprojekta mērķis – paaugstināt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju izpratni un zināšanas par ugunsdrošību dzīvojamās mājās izstrādājot projektu “Ugunsdrošs mājoklis.” Diplomprojekta 1.daļā apkopota informācija par pasaules postošākajiem ugunsgrēkiem dzīvojamās mājās un ugunsgrēku statistika dzīvojamās mājās Latvijā un Baltijas valstīs. Darba 2.daļā autore aprakstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktos prevencijas pasākumus dzīvojamās mājās. Šajā daļā ir aprakstīts 2018.gadā veiktais pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret ugunsdrošību un analizēti 2018.gadā un 2019.gadā īstenoto iedzīvotāju aptauju-konsultāciju par ugunsdrošību mājoklī rezultāti, kā arī aprakstīta Igaunijas pieredze prevencijas pasākumu īstenošanā dzīvojamās mājās. Diplomprojekta 3.daļā tika pētīti un analizēti normatīvie akti, kas nosaka prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem, dzīvokļu īpašniekiem, un īrniekiem attiecībā uz ugunsdrošības normu ievērošanu dzīvojamās mājās. Izskatītas Latvijas būvnormatīvu prasības attiecībā uz ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Darba 4.daļa veltīta ugunsdrošības stāvokļa pētīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas ietver Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības pārbaužu apkopojumu gan par koplietošanas telpām, gan dzīvokļiem no 2017.gada līdz 2020.gadam. Šajā daļā ir apkopoti un pētīti autores sagatavotās un veiktās dzīvokļu iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Apkopojot iegūtos datus, autore pierādīja diplomprojektā izvirzīto hipotēzi, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji nav pietiekami informēti par ugunsdrošības prasībām un ugunsbīstamības faktoriem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Rezultātā autore piedāvā savu ieceri - projektu “Ugunsdrošs mājoklis”, kas ietver interaktīvu testu mājokļa (dzīvokļa vai privātmājas) ugunsdrošības stāvokļa noteikšanai un iespējams veicinātu ugunsdrošības prasību īstenošanu dzīvojamās mājās. Diplomprojekts sastāv no 65 lapām, 5 daļām, 12 nodaļām un 2 apakšnodaļām. Darba izstrādei izmantoti 49 literatūras avoti un iekļauti 3 pielikumi. Tas satur 29 attēlus un 7 tabulas.
Keywords Ugunsdrošības prasību nodrošināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, problēmas un risinājumi
Keywords in English Provision of Fire Safety Requirements in Multistory Residential Buildings, Problems and Solutions
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 10:42:14