Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ilgtspējīgu augstceltņu attīstība Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas kontekstā. Augstceltne Ķīpsalā
Title in English Development of Sustainable High–risers in the Context of the River Daugava left bank Silhouette in Riga. The High–riser in Ķīpsala
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Arhitekts G. Princis
Abstract Anotācija Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu ‘’ Ilgtspējīgas augstceltnes būvniecība Daugavas kreisā krasta (turpmāk tekstā DKK) koncepcijas kontekstā: Augstceltne Ķīpsalā ’’ autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes, Arhitektūras fakultātes, maģistra 2. kursa students Aregaks Avetjans. Pētījuma mērķis ir apkopot un strukturēt informāciju par DKK silueta koncepcijas attīstības tendencēm ilgtspējīgu augstceltņu projektēšanas kontekstā. Darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta DKK vēsturiskā attīstība un veidota silueta attīstības hronoloģija, lai labāk izprastu vietas kontekstu un attīstības tendences. Veikta DKK silueta esošās situācijas analīze. Nodaļas noslēgumā apkopota nozares profesionāļu un ekspertu intervijās iegūtā informācija, kā arī apskatītas Rīgas esošās un tuvākajā nākotnē gaidāmās augstceltnes, kuras ietekmē abu Daugavas krastu siluetu panorāmas. Otrajā nodaļā tiek pētīta augstceltņu vēsturiskā attīstība pasaulē, lai izprastu augstceltņu tipoloģijas izcelsmi. Apkopotas augstceltņu projektēšanas vadlīnijas no pilsētvides, kvartāla un atsevišķu ēku konteksta. Rezultātā tiek iegūta laba bāze praktiskā darba labākai izpildei. Trešajā apakšnodaļā tiek apskatītas dažādu pasaules pilsētu siluetu un augstceltņu plānošanas stratēģijas un mehānismi, kuri tiek salīdzināti ar Rīgas kreisā krasta silueta attīstību. Trešajā nodaļā tiek pētīta augstceltņu konstrukciju pielāgošana, konstruktīvo sistēmu veidi un koka konstrukciju pielāgošanas iespējas augstceltnēm. Ceturtajā nodaļā tiek pētīta ilgtspējīgu augstceltņu projektēšana un biomīmikrijas pielietošana augstceltņu arhitektūrā. Pirmajā apakšnodaļā tiek apskatīti biomīmikrijas paņēmieni arhitektūrā. Otrajā apakšnodaļā tiek analizētas un salīdzinātas dažādas pasaules augstceltnes. Trešajā apakšnodaļā tiek apskatītas biomīmikrijas pielietošanas iespējas Rīgā. Darba gaitā tika noskaidrotas DKK silueta veidošanas principi, intervēti četri nozares eksperti, apkopotas augstceltņu veidošanas vadlīnijas, salīdzinātas ārzemju stratēģijas augstceltņu attīstīšanai un ilgtspējīgu augstceltņu arhitektūras tendences. Maģistra darbs sastāv no 160. lpp., 107 attēliem, 3 pielikumiem un 79 avotiem. Pētījuma atslēgas vārdi: DKK silueta koncepcija, augstceltņu arhitektūra, biomīmikrija augstceltņu arhitektūrā
Keywords DKK silueta koncepcija, augstceltņu arhitektūra, biomīmikrija augstceltņu arhitektūrā
Keywords in English Daugava left bank skyline, highrise architecture, biomimicry, sustainable high-rise design
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 00:23:12