Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Industriālas teritorijas reģenerācija: Rīgas eļļas spiestuves atjaunošana par "studentu telpu"
Title in English Regeneration of an Industrial Site: Renewal of Riga Oil Mill as a Student Space
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Sandra Levāne
Reviewer Arhitekte I. Miķelsone
Abstract Maģistra darba “Industriālas teritorijas reģenerācija: Rīgas eļļas spiestuves atjaunošana par “studentu telpu”” autore ir Undīne Poriņa. Pētījuma mērķis ir apzināt studentu mājvietu esošo situāciju Rīgā, definējot galvenās problēmas un potenciālos uzlabojumus. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi, pirmkārt, literatūras un pasaules piemēru analīzes veidā tika pētīti universitātes kompleksi, to vides veidošanas vadlīnijas un pozitīvi ietekmējošas vides noteicošie faktori un tās ietekme uz mācību procesu. Otrkārt, definēti studentu mājokļu tipi, variācijas un mūsdienu projektēšanas tendences. Treškārt, pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem izvēlētas dienesta viesnīcas analizēšanai Rīgas kontekstā un socioloģiskās aptaujas veidā izzināts dienesta viesnīcās dzīvojošo viedoklis par esošo situāciju un to studentu viedoklis, kuri ir izvēlējušies alternatīvu dzīvesvietu studiju laikā. Trešās nodaļas ietvaros apkopota informācija par esošo situāciju Rīgā un sniegts autora vērtējums par to. Pētījumā tiek izmantotas sekojošas metodes: Salīdzinošā analīze: literatūras un vispasaules piemēru analīze. Lauka pētījumi: Rīgas dienesta viesnīcas. Empīriskā pētījumu metode: socioloģiskā studentu aptauja. Maģistra darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, 9 apakšnodaļām, secinājumiem, skaidrojošā apraksta un 9 pielikumiem. Galvenās nodaļas: 1. Universitātes kompleksu pilsētbūvnieciskā uzbūve; 2. Dzīvojamā vide studentiem; 3. Studentu mājokļu situācijas analīze Rīgā. Darba rezultātā tiek apzināta studentu mājokļu situācija Rīgā un definētas pamatnostādnes dienesta viesnīcu projektēšanā. Diplomprojekta izstrādē izmantota iegūtā informācija un piedāvāta vīzija jauniešu mājokļiem Rīgā, Torņakalnā, un konceptuāls risinājums rūpnieciskās teritorijas izveidei par multifunkcionālu apkaimes centru, kas kalpotu kā katalizators visas apkaimes attīstībā. Maģistra darba apjoms ir 162 lappuses, tai skaitā 146 ilustrācijas, 1 tabula un 9 pielikumi. Tos sastāda intervijas ar Dienesta viesnīcu departamenta vadītājiem un atbildīgo personālu. Darba izstrādē tika izmantoti 65 informācijas avoti
Keywords dienesta viesnīca, studentu mājoklis, universitātes komplekss, publiskā ārtelpa
Keywords in English student dormitory, student accommodation, university campus, public space
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 21:29:35