Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Upju ūdensmalu teritoriju pilsētvidē plānošanas principi: Ogres salas teritorijas attīstības vīzija
Title in English Principles of Riverfront Territory Planning in the Urban Environment: Vision of Ogre Island Territory Development, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Doc. A. Eniņa
Abstract Maģistra darba “Upju ūdensmalas teritoriju pilsētvidē plānošanas principi: Ogres salas teritorijas attīstības vīzija” mērķis ir definēt plānošanas principus, kas izmantojami upju ūdensmalas teritoriju pilsētvidē plānošanai Latvijas apstākļos. Darbā tiek pamatota tēmas aktualitāte, tas satur teorētisko izpēti, argumentētus secinājumus un noformulētus plānošanas principus, kas izmantojami upju ūdensmalas teritoriju pilsētvidē plānošanai Latvijas apstākļos. Turklāt pamatojoties uz pētījumā definētajiem principiem, ir izveidots attīstības projekts Ogres salas teritorijai, kas atrodas pie Daugavas. Tēmas aktualitāti nosaka globālā urbanizācijas tendence un pieaugošais iedzīvotāju skaits, kas dzīvo pie ūdenstilpēm. Teorētiskā izpēte pirmkārt sniedz ūdensmalas, kā arī ilgtspējības, noturības un dzīvojamības koncepciju definīcijas. Otrkārt ir izanalizēti ūdensmalu teritoriju pilsētvidē tipi un to atšķirības, kā arī pamatota ūdensmalas teritoriju nozīme pilsētvides attīstībā. Tālāk veikts līdzšinējos pētījumos atrodamo pilsētas un ūdensmalas teritoriju plānošanas principu apkopojums, nošķirot tos trīs fundamentālās plānošanas koncepcijās: noturība, ilgtspējība un dzīvojamība. Darbā ir veikta 49 Eiropas un Ziemeļamerikas upju ūdensmalas teritoriju projektu analīze. Projekti izvēlēti, balstoties uz to atbilstību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un realizācijas pakāpi. Pētījuma rezultātā ir definēti astoņi ūdensmalas teritorijas pilsētā plānošanas principi, kas strukturēti trīs grupās. Ilgtspējību atbalstošie plānošanas principi ir ietekmes uz vidi mazināšana, izmantojamība visa gada garumā un sabiedrības iesaiste plānošanas procesā. Noturību atbalstošie plānošanas principi ir tehnisko struktūru līdzsvarošana ar ainaviskām vērtībām un resursu ieguves dažādošana. Dzīvojamību atbalstošie plānošanas principi ir piekļuve ūdenim, cilvēciskais apbūves mērogs un vietas atpazīstamība. Šie astoņi definētie principi ir izmantoti, lai Ogres salas teritorijā izveidotu daudzfunkcionālu apbūvi. Apbūve ir veidota galvenokārt kā dzīvojamais rajons, kas paredzēts līdz 2355 iedzīvotājiem. Papildus dzīvojamai funkcijai teritorijā ir paredzētas arī ofisa, izglītības un publiskās funkcijas. Ogres salas teritorijas attīstības projekts ir izstrādāts tā, lai jaunā pilsētas apbūve harmoniski saplūstu ar dabu, izmantojot teritorijas unikālo atrašanās vietu un izceļot tās esošās dabas un ainaviskās vērtības. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, un tas sastāv no četrām nodaļām, 78 lappusēm un tajā iekļauti 4 pielikumi. Darbā izmantots 85 informācijas avots.
Keywords Ūdensmalas plānošanas principi, urbāna ūdennsmala, upju ūdensmlas, pilsētplānošana, ūdensmalas pilsētā, ūdensmalas, plānošanas principi
Keywords in English Waterfront, riverfront, urban, urban planning, water, urban waterfront, urban rieverfront, planning principles, urban planning
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 15:48:04