Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Studentu mājokļu ilgtspējīga attīstība. Torņakalna studentu kvartāls
Title in English Sustainable Development of Student Housing. Torņakalns Students Quarter, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Dace Kalvāne
Reviewer Lektors D. Zemešs
Abstract Maģistra darbā tiek veikta ilgtspējīgu studentu mājokļu analīze un apskatīti pētījumi par ilgtspējīgas attīstības kritērijiem un to pielietojamība studentu mājokļu projektēšanā, lai iegūtos secinājumus izmantotu mūsdienīga un ilgtspējīga studentu mājokļa projekta izveidē Torņakalnā, Rīgā. Pētījuma mērķis ir analizēt un apkopot informāciju par studentu mājokļu ilgtspējīgām attīstības iespējām no vides, sociālās un ekonomiskās ilgtspējības viedokļa par pamatu ņemot esošu mājokļu piemēru analīzi un teorētiskus pētījumus. Darbā tiek apskatītas ilgtspējīgas attīstības nozīme un tās kritēriji studentu mājokļos. Darbs atspoguļo mūsdienu studentu mājokļos Eiropā izmantotās ilgtspējīgās attīstības stratēģijas, metodes, materiālus un tehnoloģijas. Tajā tiek apskatīta ilgtspējīgā studentu mājokļa Torņakalnā, Rīgā potenciāls un studentu mājokļu Pārdaugavā attīstītāju viedoklis par studentu mājokļu attīstību. Galvenie secinājumi ir saistīti ar studentu mājokļu ilgtspējas kritēriju apkopojumu visā ēkas dzīves cikla laikā, inovatīvu un finansiāli pamatotu ilgtspējas risinājumu izmantošanu mūsdienu studentu mājokļos, un kopēju mērķu un vadlīniju trūkumu studentu mājokļu attīstībā Pārdaugavā, tai skaitā projekta teritorijā Torņakalnā. Darba novitāte balstās studentu mājokļu un ilgtspējīgas attīstības tematu apvienojošajā analīzē arhitektūras jomā, kas līdz šim Latvijā nav veikta. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 8 apakšnodaļām, 19 attēliem, secinājumiem un pielikuma.
Keywords studentu mājoklis, ilgtspējīga attīstība arhitektūrā, vides ilgtspēja studentu mājokļos, sociālā ilgtspēja studentu mājokļos, ekonomiskā ilgtspēja studentu mājokļos
Keywords in English student housing, sustainable development in architecture, environmental sustainability in student housing, social sustainability in student housing, economic sustainability in student housing
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 01:23:24