Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Cilvēku drošības uz ūdens un peldvietu infrastruktūras uzlabošanas pilnveide
Title in English Improving the Safety of People on the Water and Bathing Water Infrastructure
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aleksandrs Jefimovs
Reviewer Juris Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Abstract Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Kārlis Broms Diplomprojekta tēma: „Cilvēku drošības uz ūdens un peldvietu infrastruktūras uzlabošana”. Diplomprojekta mērķis – Lai veicinātu cilvēku drošību uz ūdens, uzlabot peldvietu infrastruktūru, izveidojot mobilās glābšanas stacijas un piedāvājot citus risinājumus, kas sekmētu operatīvo dienestu ātrāku nokļūšanu attiecīgajā notikumu vietā. Diplomprojekta hipotēze – Pareizi aprīkots un izvietots pārvietojams konteiners ar nepieciešamo aprīkojumu glābšanas darbiem uz ūdens, kas izvietots peldvietā, viennozīmīgi efektīvi un sekmīgi paātrinātu operatīvo dienestu iespējas ātrāk piekļūt nelaimē nonākušajiem cilvēkiem uz ūdens. Darba izstrādē pielietotās pētījuma metodes: teorētiskā – veicot pieejamās literatūras analīzi, empīriskā – veicot iegūtās statistikas analīzi. Piedāvāts iespējamais risinājums par glābšanas darbiem uz ūdens paredzētā inventāra izvietošanu piekrastes peldvietās. Diplomprojekts sastāv no 46 lapas, 5 tabulām un 27 attēliem, izmantots 19 literatūras avots, darbam ir pielikumi. Diplomprojektā piedāvāts iespējamais risinājums peldvietu infrastruktūras uzlabošanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, lai operatīvāk veiktu cilvēku glābšanas darbus uz ūdens. Praktiskajā daļā atainots jūras piekrastē izvietotais konteiners, tā esošais aprīkojums un izmaksas, kā arī tā nozīme ātrākai reaģēšanai. Kā otrs piedāvātais risinājums ir piebraucamo ceļu izveidošana, apmeklētākajās Salacgrīvas un Ainažu apkārtnes pludmalēs, kas būtu piemērota smagajam operatīvajam transportam.
Keywords Cilvēku drošības uz ūdens un peldvietu infrastruktūras uzlabošana
Keywords in English Improving human safety on water and bathing infrastructure
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.01.2021 17:07:54