Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Jauniešu centra loma jaunatnes izaugsmē un integrācijā sabiedrībā: Ogres bijušā Tautas nama revitalizācija
Title in English The Role of Youth Center in the Growth and Social Integration of Adolescents: Revitalization of the Former Gathering Center in Ogre, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ilze Rukmane-Poča
Reviewer Arhitekts M. Putrāms
Abstract Cilvēka dzīves viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais, vecumposms ir pusaudžu un jauniešu gadi. Tas ir posms, kad bērns nobriest un kļūst patstāvīgāks. Tas, kādā sociālā un pilsētas vidē viņš šo posmu izdzīvo, atstāj paliekošas sekas uz viņa personību un turpmāko attīstību. Tāpēc ļoti svarīgi nodrošināt šajā posmā jauniešiem pozitīvas attīstības un apmācības vidi, kurā viņiem būtu iespēja, mijiedarbojoties ar saviem vienaudžiem, praktizēt socializēšanos, lēmumu pieņemšanas un līderisma prasmes, kā arī rast iespēju iesaistīties savas vides veidošanā un uzlabošanā caur sabiedrisko darbu un sadarbību ar pašvaldību un uzņēmējiem. Šim nolūkam kalpo jauniešu centri. Tomēr bieži vien pārāk maz uzmanības tiek pievērstas jauniešiem un viņiem paredzētās infrastruktūras attīstībai, par ko liecina gan Latvijā, gan visā pasaulē nelielais atvēlētais pašvaldības budžets jaunatnes politikas veidošanai, jauniešu centru sliktais stāvoklis, neatbilstošais arhitektoniskais dizains vai pat tāda centra neesamība pilsētā. Tā rezultātā gadu no gada Latvijā aptaujās novērojama zema jauniešu iesaistīšanās vēlme, maza ieinteresētība pilsētas un politikas dzīvē, un kopējā sabiedriskā labuma sasniegšanā. Lai atbalstītu jauniešu pozitīvu attīstību, nepieciešams nodrošināt jauniešiem centrus, kas, ņemot vērā ierobežotās finanses, atbilstu viņu dizaina, ērtības, drošības un funkcionalitātes prasībām. Tāpat kā daudz kur citur, arī Ogrē trūkst mūsdienīga jauniešu centra. Tā kā šobrīd Ogres pašvaldība ir nolēmusi izveidot jauniešu māju, kurā darbotos Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Ogres novada jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas, tad tai nepieciešams atrast atbilstošu vietu, struktūru un dizainu. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kurās tiek pētīta kāda ir nozīme kopienai un atbilstošai videi jaunieša attīstībā; tiek pētīta esošā jauniešiem paredzētās infrastruktūras situācija Latvijā un caur pasaules piemēru analīzi apkopotas raksturīgās centru iezīmes un projektēšanas principi; kā arī analizēta atbilstošākā vieta Ogrē jauniešu centra novietnei, noskaidrotas jauniešu organizāciju nepieciešamības centra struktūrā un ar aptaujas palīdzību noskaidrotas Ogres jauniešu vēlmes un vajadzības. Darbs sastāv no 96 lapaspusēm, 61 attēliem, 1 grafika, 4 pielikumiem un 93 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords jaunieši, kopiena, jauniešu centrs
Keywords in English youth, community, youth center
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.01.2021 15:34:28