Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vidzemes draudžu skolu arhitektūra un revitalizācijas potenciāls: Smiltenes draudzes skolas revitalizācija
Title in English Architecture and Revitalization Potential of Vidzeme Parish Schools in Latvia: Revitalization of Smiltene Parish School
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ilmārs Dirveiks
Reviewer Doc. A. Eniņa
Abstract Maģistra darbā “Vidzemes draudžu skolu arhitektūra un revitalizācijas potenciāls: Smiltenes draudzes skolas revitalizācija” analizēta draudžu skolu izveidošanās un attīstības vēsture, skolu ģeogrāfiskā izvietojuma, arhitektūras stilistiskās, plānojuma iezīmes un analizēta Latvijā un ārvalstīs esošo draudžu skolu ēku adaptācijas un revitalizācijas prakse. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pielikumā iekļauta draudžu skolu kvantitatīvā tabula un darba procesā apkopotie un analizētie grafiskie materiāli. Maģistra darba mērķis ir apzināt un apkopot Vidzemes draudžu skolu arhitektūras stilistiskās, funkcionālās izpausmes Latvijas arhitektūrā un noskaidrot ēku revitalizācijas potenciālu. Mērķa sasniegšanai veikta Vidzemes draudžu skolu attīstības likumsakarību noskaidrošana, radot skolu vispārējo vēstures ainu. Maģistra darbā pirmo reizi apzināti un izvērtēti draudžu skolu arhitektūrā lietotie tipoloģiskie un stilistiskie risinājumi, analizētas to ģeogrāfiskā izvietojuma likumsakarības lauku un pilsētu vides kontekstā. Darbā apkopoti vēsturisku ēku adaptācijas un ilgtspējīgas revitalizācijas pamatprincipi, un analizēti Latvijā un ārvalstīs esošo draudžu skolu ēku adaptācijas un revitalizācijas piemēri. Pamatojoties uz darbā apkopoto un analizēto informāciju, veikto izpēti, draudžu skolu ēkas ir būtiska lauku un mazo pilsētu vēsturiskās ainavas daļa, to ģeogrāfiskajam izvietojumam un plānojumam ir tikai draudžu skolām raksturīgas īpatnības. Draudžu skolām ir kultūrvēsturiska nozīme, tās ir nozīmīgs pilsētu un lauku vides identitātes un sabiedrības kolektīvās atmiņas veicināšanas objekts. Savukārt analizētie draudžu skolu revitalizācijas piemēri pierāda, ka to turpmākai ilgtspējīgai pielāgošanai mūsdienu vajadzībām ir potenciāls. Diplomprojekta ietvaros Smiltenes pilsētā tiek izstrādāts priekšlikums bijušās draudzes skolas revitalizācijai. Skolas ēkai veiktas vairākas pārbūves, tomēr joprojām tā ar novietojumu pilsētā ataino draudžu skolām raksturīgu ainavu – atrodas netālu no baznīcas. Projekta mērķis ir saglabāt Vidzemes draudžu skolām raksturīgās ainavas iezīmes un veicināt atpazīstamību pilsētas un reliģijas kontekstā. Projektā plānots atjaunot unikālu pilsētvides situāciju, pilsētas vēsturisko identitāti.
Keywords draudžu skola, baznīcas skola
Keywords in English parish school, church school
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.01.2021 15:21:11