Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vidzemes vēsturisko krogu revitalizācijas iespējas: Bērzaunes pagasta centra attīstības vīzija. Bērzaunes kroga revitalizācija
Title in English Revitalization Opportunities of Vidzeme Historical Taverns: Vision of Bērzaune Parish Center Development. Revitalisation of Bērzaune Tavern, Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ilmārs Dirveiks
Reviewer Doc. A.Lapiņš
Abstract Vēsturiskās krogu ēkas ir kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas Latvijas arhitektūrā, kas iezīmē ceļu infrastruktūras izveides sākumu Latvijā. Krogi ir unikāli ar savu telpisko struktūru, kā arī Latvijā maz pētīti informācijas avoti par sava laika būvniecības tradīcijām. Maģistra darba “Vidzemes vēsturisko krogu revitalizācijas iespējas” mērķis ir noskaidrot vēsturisko Vidzemes krogu kvalitatīvas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējas mūsdienās, vienlaicīgi saglabājot to unikālo telpisko struktūru un arhitektonisko veidolu. Laika gaitā vēsturiskie krogi ir piedzīvojuši dažādus kultūrvēsturiskus notikumus, kas iespaidojis to izplatību mūsdienās. Lai noskaidrotu kopsakarības starp vēsturisko krogu izplatību un tādām vēsturisku notikumu ietekmētām norisēm kā krogu īpašuma statusa izmaiņas un izmantošanas veidu nomaiņa, darba pirmajā nodaļā tiek definēta vēsturisko krogu sākotnējā izplatība Latvijā, mūsdienu izplatība Vidzemē, kā arī analizēta krogu ēku īpašuma statusa un izmantošanas veidu attīstība laika gaitā. Veiksmīga ēkas revitalizācija ir balstīta uz jaunas funkcijas ieviešanu, kas vienlaikus gan saglabātu arhitektoniskās un vēsturiskās vērtības, gan būtu ekonomiski un estētiski ilgtspējīga. Pētījuma otrajā nodaļā analizēti vēsturisko krogu arhitektūras risinājumi, apskatot to arhitektonisko un telpisko attīstību, definējot galvenās arhitektoniskās vērtības. Trešajā nodaļā tiek noteiktas vēsturisko krogu vērtības mūsdienās un ēku atjaunošanu ierobežojoši faktori likumdošanas kontekstā. Darba nobeigumā tiek noteikts Vidzemes vēsturisko krogu revitalizācijas potenciāls un iespējamie ilgtspējīgie izmantošanas veidi.
Keywords krogs, revitalizācija, kultūrvēstures mantojums
Keywords in English tavern, revitalization, cultural heritage
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 16.01.2021 17:39:56