Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Urbānā dārzkopība kā ilgtspējīga dzīvojamā kvartāla attīstības stratēģija Loseter dzīvojamā kvartāla kontekstā Norvēģijā
Title in English Urban Gardening as a Strategy for Sustainable Residential Area Development in the Context of Losæter Residential Area, Norway
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Guntis Grabovskis
Reviewer Lekt. S. Barvika
Abstract Maģistra darbs sastāv no divām daļām – 1. DAĻA: Pētnieciskais darbs un 2. DAĻA: Projekta skaidrojošais apraksts. 1. DAĻA: Maģistra darba pētījuma mērķis ir atrast pieeju dārzkopības integrācijai pilsētvides dzīvojamā kvartālā. Darba galvenie uzdevumi ir analizēt urbānās dārzkopības kustības vēsturi un aktualitāti mūsdienās, to veidus un formas, kā arī analizēt urbāno dārzu integrēšanas iespējas dzīvojamā kvartālā. Lai sasniegtu mērķi, tika izstrādātas trīs nodaļas. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek pētītas urbānās dārzkopības kustības attīstības tendences pasaulē, Eiropā un Oslo un analizēta mūsdienu situācija, izvērtējot un salīdzinot aptaujāto Oslo un Latvijas iedzīvotāju atbildes. Otrajā nodaļā tiek analizēta urbāno dārzu tipoloģija, to integrēšanas iespējas ēkā un izvirzīti priekšnosacījumi to ilgtspējīgai izveidei. Darba trešajā nodaļā analizēti dažādi inovatīvi urbānās dārzkopības piemēri Eiropā un Oslo, pētītas nākotnes attīstības iespējas un ieguvumi. Galvenie pētījuma rezultāti: Mūsdienu sabiedrībā vērojams liels atbalsts dažāda veida urbāno dārzkopību kustībām, un, radot papildus iespējas, tendences pieaugtu arvien vairāk. Tradicionālos mazdārziņus pilsētā var papildināt ar dārzu integrēšanu ēkā, iegūstot papildus vietu dārzkopībai. Nodarbošanās ar dārzkopību pilsētvidē sniedz pozitīvus ieguvumus gan individuālā, gan globālā līmenī. 2. DAĻA: Pirmajā nodaļā veikta projekta novietnes analīze, izpētot tā funkcionālo zonējumu, esošo apbūvi, transporta infrastruktūru un ūdens ietekmi uz projekta teritoriju. Vispārīgi aprakstīta izstrādātā projekta koncepcija. Otrajā nodaļā aprakstīta projekta risinājumu arhitektūras daļa, ietverot arhitektoniski telpiskos un funkcionālos risinājumus, telpu grupu raksturojumu, vides pieejamību, kustību organizāciju un teritorijas labiekārtojuma risinājumus, kā arī ilgtspējības risinājumi. Trešā nodaļa sastāv no inženierrisinājumu daļas, aprakstot projekta būvkonstrukciju pamatprincipus, inženiertehniskos un ugunsdrošības risinājumus.
Keywords urbānā dārzkopība, zaļāka pilsētvide, mazdārziņi pilsētvidē, mazdārziņi dzīvojamā apbūvē, pārtikas drošība, vides ilgtspējība
Keywords in English urban gardening, community gardens, greener cities, urban allotment gardens, food security, environmental sustainability
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 16.01.2021 10:43:20