Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Lokālā kvaziģeoīda modeļa izveidošana"
Title in English "The development of a local quasi-geoid model"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Katerīna Morozova
Reviewer Ivars Nudiens
Abstract Maģistra darba mērķis izprast kvaziģeoīda modelēšanas principus, aprēķināt kvaziģeoīda modeli Rīgas pilsētai un novērtēt rezultātus. Maģistra darbā pirmajā nodaļā apskatīts ģeoīda un kvaziģeoīda jēdziens. Plaši izskatīta un izvērtēta Stoksa un Molodenska teorijas. Aprakstītas atšķirības starp ortometriskiem un normāliem augstumiem. Apkopota informācija par normālo augstumu un anomālo augstumu savstarpējo saisti. Izanalizēta kvaziģeoīda modeļu LV'98 un LV'14 aprēķināšanas metodika un apkopots precizitātes novērtējums. Otrā nodaļā ir izskatīts Zemes gravitācijas lauks – savstarpēja mijiedarbība starp reālo, normālo un anomālo potenciālu. Apluko starptautīskas kosmiskas misijas GRACE un GOCE, kā arī Zemes gravitācijas lauka modeļi EGM2008 un EIGEN–6C4. Trešā nodaļā apkopo informāciju par darba teritorijas izvērtēšanu un apsekošanu. Detalizēti apraksta izmantotos ģeodēziskos instrumentus globālajā pozicionēšanā un ģeometriskā nivelēšanā, kā arī izvēlēta metodika. Plaši aprakstīts GNSS datu izlidināšanas process ar Timble Buisness Centre un Bernese GNSS software. Iegūtie rezultāti tika savstarpēji salīdzināti. Ceturtā nodaļā apraksta kvaziģeoīda modeļa aprēķināšanas metodiku ar GRAVSOFT programmatūru un nosāka aprēķināta modeļa precizitātes novērtējumu. Izstrādātam kvaziģeoīda modelim veic pārbaudi pēcapstrādes un RTK režīmā, nosakot to saderību ar pārbaudes ģeodēziskiem punktiem. Neatkarīga ceļā veica precizitātes novērtējumu kvaziģeoīda modelim LV'14. Detalizēti aprakstīta metode kvaziģeoīda modeļa interpolācijai citā tīkla solī un kā aprēķinātu kvaziģeoīda modeli salīdzināt ar citiem modeļiem. Maģistra darba ietvaros izmantojot “Remove-Restore” metodi izstrādāts lokālais kvaziģeoīda modelis ar standartnovirzi 6mm Maģistra darbs: teorētiskā daļa ar inženierprojektu – 121 lpp., 16 tabulas, 51 attēlus, 65 formulas, 6 diagrammas un 5 pielikumi.
Keywords EGM2008, GNSS, GRAVSOFT, kvaziģeoīds
Keywords in English EGM2008, GNSS, GRAVSOFT, quasi-geoid
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.01.2021 12:15:07