Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Tehniskā parāda novērtēšana lielu projektu vadībā ar SAFe ietvaru
Title in English Controlling Technical Debt Within Enterprise IT Projects Using SAFe Framework
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Dr. sc. ing. Rūta Pirta-Dreimane
Abstract Modernā mūsdienu pasaule balstās uz programmatūru, tādēļ svarīgākā informācijas tehnoloģiju un digitalizācijas attīstības procesa sastāvdaļa ir programmatūras izstrāde. Lai optimālāk noritētu programmatūru izstrādes process, ir izveidotas dažādas metodes, kas nodrošina galvenās vadlīnijas, kuras jāievēro projekta izstrādes procesā. Tomēr ne visas metodes ir piemērojamas lielām organizācijām un lieliem projektiem, turpretī mūsdienās arvien lielāks pieprasījums ir radies pēc īsāka termiņa lieliem projektiem. Darbs tiek veltīts izpētei un analīzei par metožu kopumu un evolūciju līdz ietvara radīšanai liela mēroga un liela apjoma cilvēkresursu pārvaldībai un vadīšanai, lai paralēli izpētītu tehniskā parāda jēdzienu un novērtēšanu lielos projektos, lai praktiski, pielietojot iegūtās zināšanas, definētu jaunu tehniskā parāda aprēķina modeli, kas spētu nodrošināt lielu projektu pārvaldību un kvalitatīvas programmatūras izstrādi lielās organizācijās. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek atlasīti zinātniskie literatūras avoti, kas ietver metodoloģiju, specifiskāk Scaled Agile Framework un tehniskā parāda jēdzienu. Pēc izpētes procesa veikšanas, tiek veidots jauns tehniskā parāda aprēķina modulis, ko varētu pielāgot SAFe ietvaram, lai veiksmīgi organizētu izstrādes procesu un projekta pārvaldību. Lai izveidotu tehniskā parāda aprēķina moduli, tiek izpētītas svarīgākās projekta izstrādes aktivitātes, kurās var rasties problemātika, un citi aspekti, kas optimizētu tehniskā parāda novērtēšanas metodi. Darba noslēgumā, pamatojoties un pielietojot jauniegūtajās zināšanas, tiek izveidots tehniskā parāda aprēķins. Noslēgumā šis aprēķins tiek pielietots praktiski, lai pārbaudītu iegūtos rezultātus.
Keywords Spējā izstrāde; Mērogots spējās Izstrādes ietvars; Tehniskais parāds; Parāds; Projektu pārvaldība
Keywords in English Agile; Scaled agile framework; SAFe; Technical debt; Tech debt; Debt; Project management
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.01.2021 22:11:31