Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības pilnveide un to sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā
Title in English Improvement of Volunteer Firefighters' Movements and their Ccooperation with the State Fire and Rescue Service in Performing Fire Fighting and Rescue Works
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Arturs Birznieks
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2.kursa students Krists Jānis Sakne. Diplomprojekta vadītājs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Dienesta sektora operatīvais dežurants kapteinis Arturs Birznieks. Diplomprojekta tēma „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības pilnveide un to sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos”. Diplomprojekts sastāv no satura rādītāja, ievada, teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras avotiem. Diplomprojekta teorētiskajā daļā ir apskatīta brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības attīstības vēsture Latvijā, Eiropas brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība un tās darbības principi, Latvijas Republikas normatīvie akti, VUGD iekšējie noteikumi, darba aizsardzības prasības, kas nosaka ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas kārtību. Diplomprojekta analītiskajā daļā tika veikta statistikas datu analīze par brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumu izbraukumiem uz notikumu seku likvidāciju laika posmā no 2017.g. līdz 01.12.2020.g. Tika izstrādātas aptaujas anketas VUGD teritoriālo struktūrvienību daļu un posteņu amatpersonām un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedriem, un analizēti aptaujas rezultāti. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kāda ir VUGD amatpersonu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedru sadarbību notikumu seku likvidācijā, un kas būtu pilnveidojams un uzlabojams, lai iesaistītās puses notikumu seku likvidācijā sadarbotos efektīvāk. Diplomprojekta praktiskajā daļā tiek izstrādātas vadlīnijas, pēc kāda principa tiks piesaistīti un apmācīti brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kā tiks organizēta viņu zināšanu un prasmju pilnveidošana, lai strādājot notikuma vietā sadarbība būtu efektīva. Diplomprojekts satur 61 lappuses, 6 nodaļas, 13 apakšnodaļas un 9 punktus, 17 attēlus, 3 tabulas un 2 pielikumus.
Keywords Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības pilnveide un to sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos
Keywords in English Improvement of the volunteer firefighters movement and their cooperation with the State Fire and Rescue Service in firefighting and rescue works
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.01.2021 10:00:45