Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Transporta līdzekļa apgāšanās novēršanas analīze.
Title in English Analysis of prevention of overturning of means of transport.
Department
Scientific advisor Jānis Vība
Reviewer Aleksandrs Januševskis
Abstract Šis ir kursa darbs izstrādāts maģistra grāda ietvaros Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves studiju programmā. Šajā darbā tiek veikta dažādu transporta stabilitātes kustību un dažādu metožu un paņēmienu analīze. Tiek apskatīta eksperimentāla apgāšanās dinamikas izpēte, lai novērstu apgāšanos transportācijas laikā. Darba sākumā ir īss ievads par dažādu transporta veidu negadījumu analīzi un dažādiem paņēmieniem, kas palīdz samazināt un novērst transporta apgāšanos. Šī kursa darba ietvaros aplūlojam kā šī tēma attiecas uz dažādiem transportlīdzekļiem (vieglajām automašīnām, kravas automašīnām utt.) Tiek veikta apgāšanās dinamikas analīze, izmantojot skaitliskās un analītiskās metodes. Darba ietvaros tiek pielitoti principi no skaitliskās un analītiskās metodes, lai veiktu transportlīdzekļu, dzelzceļa vagonu un dzelzceļa riteņu ašu stabilitātes pētījumi, lai novērstu to iespējamo apgāšanos. Lai prognozētu un novērstu potenciālo apgāšanos, tika izskatīti arī dažādi ūdens transporti (trimarāna laiva, kuģis, zvejas kuģis, kuģa kustība nejaušās jūrās) un to stabilitātes analīze. Tika izstrādāts un izgatavots prototips ritošā transportlīdzekļa riteņa rites un berzes, kā arī bīdāmās berzes koeficientu noteikšanai. Darba ietvaros ir iekļauti dati un eksperimenti par ritošā modeļa fizisku eksperimentu uz slīpas plaknes, kas aprīkota ar divu leņķu mērīšanas ierīci. Nobeigumā, izmantojot eksperimentālos datus, Mathcad tika izveidota precīza 3d diagramma. Šī diagramma parāda detalizētus aprēķinus ar Mathcad metodi, kas ir pierādīts un precīzs veids, kā noteikt ripojošās berzes koeficientu (delta), kā arī dotu pietiekamu precizitāti lai attiecīgi izmērītu alfa (α) un beta (β) leņķus.
Keywords transports, apgāšanās, stabilitātes analīze, apgāšanās, berzes koeficients
Keywords in English transport, rollover, stability analysis, overturning, friction coefficient
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 21:29:25