Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Risku vadības stratēģijas nekustamā īpašuma attīstībā un pārvaldībā Baltijas jūras reģiona valstīs
Title in English Risk Management Strategies for Real Estate Development and Management in the Countries of the Baltic Sea Region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Linda Kauškale
Reviewer Austrumu slimnīca, Būvniecības nodaļas vadītājs, Edgars Pudzis
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba temats: Risku vadības stratēģijas nekustamā īpašuma attīstībā un pārvaldībā Baltijas jūras reģiona valstīs. Maģistra darbā tika pētīta nekustamā īpašuma attīstības un pārvaldības risku vadības stratēģija aktualitāte mūsdienās Baltijas jūras reģiona valstīs. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Analītiskajā daļā autors definēja risku vadības stratēģijas pamatjēdzienu, tā normatīvo bāzi un kapitāla tirgus ietekmi, kā arī ieinteresēto personu ietekmes aspektus. Teorētiskajā daļā autors veica riska vadības stratēģijas jēdziena skaidrojumu, tā būtību nekustamā īpašuma attīstībā un pārvaldībā un stratēģijas analīzi nekustamo īpašumu pārvaldīšanā Baltijas jūras reģiona valstīs, tādās kā, Somija, Zviedrija, Krievijas Federācija, Latvija, Polijā un Vācijā, kur apskatīti un pētīti vairāki pieejamie risku vadības stratēģijas veidi nekustamā īpašuma pārvaldībā. Praktiskajā daļā autors izskaidroja riska pārvaldību, pamatiezīmes un pieejas, izmantojot esošās koncepcijas nekustamā īpašuma riska pārvaldības procesos nekustamo īpašumu projektos un analizēja nekustamā īpašuma attīstības riskanto raksturu, kā arī tika pētīts nekustamā īpašuma stratēģiskās vadības modelis Lietuvas pašvaldībās. Projekta daļā darba autors pētīja riska vadības stratēģijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, veicot nekustamo īpašumu Latvijas uzņēmuma darbības metožu analīzi un aprakstīja iegūto pieredzi prakses laikā SIA „Izborda” (nekustamo īpašumu pārvaldības uzņēmums) riska stratēģijā nekustamo īpašumu pārvaldībā, kā arī veica nekustamā īpašuma pārvaldības jomas SVID analīzi. Savukārt maģistra darbā izdarītās izpētes un analīzes rezultāti apkopoti maģistra darba beigās secinājumu un priekšlikumu veidā. Maģistra darbs izstrādāts pamatojoties uz ārvalstu publikācijām, dažādiem interneta vietnēs pieejamiem avotiem, kā arī pētījumiem par riska vadības stratēģijām nekustamā īpašuma attīstībā un pārvaldībā. Darba kopējais apjoms ir 109 lappuses, tajā skaitā 14 tabulas, 4 attēli. Darba izstrādāšanai tika izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords Risku vadības stratēģijas nekustamā īpašuma attīstībā un pārvaldībā Baltijas jūras reģiona valstīs
Keywords in English Risk Management Strategies for Real Estate Development and Management in the Countries of the Baltic Sea Region
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 18:36:41