Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu standartu prasību attīstība un pilnveide
Title in English Development and Improvement of Requirements for Fire Detection and Alarm Systems Standards
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Jemeļjanovs
Reviewer Georgijs Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Abstract Diplomdarba autors: Aleksandrs Pavlovs. Diplomdarba nosaukums: “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu standartu prasību attīstība un pilnveide”. Šo darba tēmu autors izvēlējās apzināti, ņemot vērā darbu ugunsdzēsības dienestā un šajā darbā saskaroties ar problēmām un trūkumiem, un tieši – ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu nepilnībām no praktiķa viedokļa. Darba autors vēlas vērst uzmanību problēmām, kuras Latvijas Republikā saistītas ar likumdošanas nepilnībām vai pat trūkumiem ugunsdzēsības jomā, un tieši nepilnībām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu darbības reglamentēšanā, prasību ieviešanu reālajā dzīvē un pētījumiem par šīs sistēmas darbības rezultātiem. Dotā darba mērķis ir – pilnveidot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu standartu prasību atbilstību Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un veikt standartu LVS CEN/TS 54-14:2004 un LVS CEN/TS 54-14:2019 salīdzināšanu. Esošais diplomprojekts sastāv no trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā aprakstīta automātisko ugunsaizsardzības sistēmu rašanās vēsture, to attīstība pasaulē un Latvijā. Apskatītas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, to nepieciešamība, kā arī apskatīti sistēmas detektori un to iedalījums pēc to veidiem. Darba otrajā daļā, atbilstoši dotā darba izvirzītajam mērķim un tā aktualitātei, izskatīti standarti, tai skaitā – LVS CEN/TS 54-14, apskatīts to tiesiskais un normatīvais regulējums, noteikts standarta pielietošanas mērķis un veikts standartu LVS CEN/TS 54-14:2004 un LVS CEN/TS 54-14:2019 salīdzinājums. Izskatīts standartizācijas process Latvijas institūcijās, kuras ir tiesīgas un kādā veidā tiesīgas veikt standartu apstiprināšanu. Uz institūcijas piemēra, piedāvātas iespējas, kādā veidā standartam varētu nodrošināt normatīvā akta statusu. Darba trešajā daļā piedāvāts sistēmas detektoru izvietojums telpās, kā arī veikti aprēķini, kas pamato standartā noteiktos rādītājus. Darba nobeigumā izstrādāti secinājumi par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas standartu nepieciešamību, par šo standartu pielīdzināšanas tiesiskā akta statusam nepieciešamību. Pētījumā veikts vadības sistēmas vērtējums, apzināti standartizācijas trūkumi un nepilnības, kā arī izstrādāti priekšlikumi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu darbības un standartizācijas jomā. Diplomdarba kopējais apjoms ir 74 lapas, tajā iekļauti 29 attēli, 3 tabulas un 5 pielikumi.
Keywords Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu standartu prasību attīstība un pilnveide
Keywords in English Development and Improvement of Requirements for Fire Detection and Alarm Systems Standards
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 14:04:53