Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ģeotelpisko informācijas sistēmu optimizācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Title in English Optimisation of Geospatial Information System at State Fire and Rescue Service
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vunders Zitāns
Reviewer Juris Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Abstract Diplomdarba “Ģeotelpisko informācijas sistēmu optimizācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” autors ir Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas vada komandieris leitnants Adrians Penkovskis. Diplomdarba ietvaros tika izpētīta un apkopota informācija, par ģeotelpisko informācijas sistēmu, kas tas ir, kā tā strādā un kā tiek, apkalpota Latvijas teritorijā, tika izpētīti Latvijā pielietotie ģeoportāli, kas nodarbojas ar kartēšanu un to apkalpošanu, kā arī par programmnodrošinājumu, ar kuru var rediģēt un izveidot karšu slāņus. Tika izpētīta un apkopota informācija par VUGD pieejamo ģeotelpisko informācijas sistēmu, to apstrādāšanu un pielietošanu, tika pētīti problēmjautājumi saistībā ar ģeotelpisko informācijas sistēmu VUGD. Tika izveidota aptauja VUGD amatpersonām, lai saprastu, ar kādām problēmām amatpersonas saskaras operatīvajā darbā, ģeotelpiskās informācijas sistēmas jomā. Tika izpētīta un apkopota informācija par VP un NMPD pieejamo ģeotelpisko informācijas sistēmu, tās apstrādāšanas un pielietošanas risinājumiem. Tika apskatīti aplikāciju risinājumi, kuri atvieglo dienestu darbu, ārkārtas zvanu pieņemšanā un apstrādāšanā. Diplomdarba autors izpētīja un analizēja, kādi ir problēmjautājumi saistībā ar ģeotelpisko informācijas sistēmu VUGD operatīvajā un preventīvajā darbā, lai darba ietvaros sniegt konceptuālus priekšlikumus ģeotelpiskās informācijas sistēmas apstrādāšanas uzlabošanā. Diplomdarbā tika sniegti darba autora priekšlikumi par ģeotelpiskās informācijas sistēmas optimizāciju VUGD, bet, tieši, zvanu centra darbam pieņemot un apstrādājot ārkārtas izsaukumus, kādam jābūt zvanu apstrādes risinājumam starp dienestiem. Priekšlikumi VUGD operatīvā un preventīvā darba pilnveidošanai. Diplomdarbs sastāv no 68 lappusēm, 28 attēliem, 1 formulas, 1 tabulas, 25 izmantotās literatūras avotu vienībām un 6 pielikumiem.
Keywords Ģeotelpisko informācijas sistēmu optimizācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Keywords in English Optimization of Geospatial Information Systems in the State Fire and Rescue Service of Latvia
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.01.2021 13:24:23