Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Detālplānojuma projekta izveide un risinājumi pilsētas un lauku apvidū"
Title in English "Development of a detailed planning project and solutions in urban and rural areas"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Rinalds Smilga
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Detālplānojuma projekta izveide un risinājumi pilsētas un lauku apvidū”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kompleksai un ilgtspējīgai detālplānojuma izstrādei, salīdzinot detālplānojumu izstrādes pieejas lauku un pilsētas teritorijās. Teorētiskā daļa sastāv no 5 nodaļām, kas izveidotas, lai nodrošinātu secīgu un loģisku informācijas izklāstu noteiktā mērķa sasniegšanai. Darba struktūra veidota sekojoši: Pirmā nodaļa ir “Teritorijas plānošana” sniedz vispārēju informāciju par teritorijas plānošanu Latvijā un ar tiem saistītiem jēdzieniem. Otrajā nodaļā “Detālplānojumi un to izstrādes izaicinājumi teritorijas plānošanā” tiek analizēti detālplānojumi teritorijas plānošanā, tiek analizēti detālplānojumi un ar tiem saistītās problēmas, kā arī veikti risinājumi, ieteikumi sekmīgai detālplānojuma projekta izveidei. Trešajā nodaļā “Lauku apvidus un pilsētas zemes izmantošana” tiek analizēta katra teritorija atsevišķi, zemes izmantošanas mērķi katrā no teritorijām, kā arī tiek analizēta zemes izmantošanas dinamika Latvijā. Ceturtajā nodaļā par “Teritorijas plānošanas loma nekustamā īpašuma darījumos un teritorijas analizē” tiek apskatīti un analizēti darījuma veidi, kas saistās ar nekustamā īpašuma darījumiem. Tiek analizēta arī lauku apvidus un pilsētas teritorija, kādas ir iespējas katrā no teritorijām. Piektajā nodaļā “Detālplānojuma risinājumi pēc projekta izveides” tiek apkopota visa informācija pēc inženierprojekta izveides un veikti risinājumi kā uzlabot detālplānojumus, un analīze par to, kur būs izdevīgāk veikt detālplānojumu, pilsētā vai lauku apvidū. Tiek analizēta un apkopota informāciju par nepieciešamajām izmaksām par komunikāciju izveidi vai ceļu projektēšanu. Inženierprojekta daļā tiek izveidots detālplānojuma projekts divās dažādās teritorijās – pilsētā un lauku apvidū. Darbs sastāvēs no paskaidrojuma raksta, topogrāfiskā plāna, detālplānojuma projekta, zemes ierīcības plāna un apbūves nosacījumiem katrā no teritorijām. Secinājumos un priekšlikumos sniegtas svarīgākās atziņas un ieteikumi veiksmīga detālplānojuma projekta izveidei nākotnē. Darbā izmantoti 39 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Detālplānojuma projekta izveide un risinājumi pilsētas un lauku apvidū
Keywords in English Development of a detailed planning project and solutions in urban and rural areas
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.01.2021 17:21:36