Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language ES PRIIPS direktīvas ietekme uz EU retail investors ASV ETFos
Title in English EU PRIIPS Regulations Influence on EU Retail Investors in US ETFs
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Darba laikā es analizēju jauno regulējumu ar nosaukumu PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), kas stājās spēkā 2019. gadā un uzlika daudz ierobežojumu Eiropas privātajiem ieguldītājiem, kuriem bija nodoms piedalīties ASV ETF (exchange traded funds) tirgos. Tāpēc rodas jautājums: "Vai EU privātajiem investoriem ir iespējams izveidot rentablu, labi diversificētu ETF portfeli, ņemot vērā viņu ierobežoto piekļuvi ASV ETFos pēc PRIIP ES regulējuma?". Darba laikā es vispirms pievērsos portfeļa teorijai un diversifikācijai (1. nodaļa), kur es meklēju atbildes, kā parasti privātie ieguldītāji var izveidot diversificētu portfeli, ierobežojot sevi ar asociēto risku. Pēc tam es analizēju ETF (biržā tirgoto fondu) nozari (2. nodaļa), aplūkoju galvenos ETF raksturlielumus, veidus un struktūru, pēc tam analizēju Eiropas regulējumu, kas saistīts ar ETF nozari (3. nodaļa), es apspriedu privāto ieguldītāju un aktīvu pārvaldnieku bažas pēc jaunu noteikumu stāšanās spēkā. Visbeidzot, es sāku veidot daudzveidīgu portfeli no ETF (4. nodaļa), veicu praktisko daļu, kur es veicu aprēķinus gan ASV, gan ES ETF portfeļiem un salīdzinu tos vēsturiskos rezultātus. Beidzot es sniedzu praktiskus ieteikumus (5. nodaļa) privātajiem ieguldītājiem uz ko vērst uzmanību veidot un pārvaldot diversificēto portfeli. Manas Tēzes rezultāti varētu palīdzēt Eiropas privātiem ieguldītājiem, kuri vēlas piedalīties ETF tirgū, izprast vispārējo situāciju ETF nozarē, saprast, kā piemērot portfeļa teorijas diversificētu portfeļu veidošanai un saprast, kādi noteikumi un ierobežojumi pastāv tirgū, saistībā ar ieguldījumiem ASV ETFos. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Galvenais informācijas avots ir dažādi finanšu raksti. Darba izstrādes laikā ir izveidoti 10 grafiki un 12 tabulas.
Keywords PRIIP, ETF, privātie ieguldītaji, diversificēts portfelis, eiropas regulējumi
Keywords in English PRIIP, ETF, private retail investors, diversified portfolio, europe regulation
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 09.01.2021 01:58:55