Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative Solutions in Geomatics
Title in original language Satelītattēlu un tālizpētes datu apstrādes iespēju analīze ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām
Title in English Analysis of Possibilities of Satellite Imagery and Remote Sensing Data Processing with Geographic Information Systems
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Jūratė Sužiedelytė Visockienė
Reviewer Asociētais profesors Māris Kaļinka
Abstract Noslēguma darba mērķis ir analizēt datu apstrādes un aktīvo un pasīvo satelītu sistēmu pielietošanas iespējas ģeogrāfiskās informācijas sistēmās (HEXAGON ERDAS IMAGINE, ESA SNAP, ESRI ArcGIS Pro), uzrādot analīzes rezultātus un ieteikumus sistēmu optimālai izmantošanai. Mērķa sasniegšanai tiek analizēta ĢIS, Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu sistēmu struktūra, telpisko datu tipi, to apstrādes matemātiskās metodes un pielietošanas iespējas. Praktiskajā daļā tiek apstrādāti C – SAR, MSI ierīču, LiDAR un GRPK dati. Pētījumu var sadalīt 5 daļās: attēlu klasifikācija, slāņu matemātiskā savienošana, virsmas izveidošana, interferometrija un darbs ar ūdens teritorijām. Darbs sastāv no 135 lappusēm, 116 ilustrācijām, 9 tabulām, 15 vienādojumiem un 92 biobliogrāfijas avota.
Keywords ĢIS, Sentinel-1, C – SAR, Sentinel-2, MSI, LiDAR, HEXAGON ERDAS IMAGINE, ESA SNAP, ESRI ArcGIS Pro, rastra klasifikācija, rastra kalkulators, interferometrija, ūdens zonas analīze.
Keywords in English GIS, Sentinel–1, C–SAR, Sentinel–2, MSI, LiDAR, HEXAGON ERDAS IMAGINE, ESA SNAP, ESRI ArcGIS Pro, raster classification, raster calculator, interferometry, water areas analysis.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 08.01.2021 16:26:53