Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Jaunākās tendences mūsdienu ceļu būvniecības aprīkojumā un tehnoloģijās” ("Tūristu ielas un Emīla Dārziņa ielas pārbūve Ķemeros, Jūrmalā")
Title in English “The Latest Trends in Modern Road Construction Equipment and Technologies” (“Reconstruction of Turistu Street and Emila Darzina Street in Kemeri, Jurmala”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Atis Zariņš
Reviewer Jānis Bidzāns, valdes priekšsēdētājs, SIA "BRD PROJEKTS"
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir "Jaunākās tendences mūsdienu ceļu būvniecības aprīkojumā un tehnoloģijās". Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā bakalaura darba daļā ir veikta mūsdienu pilsētvides koncepta analīze un izpētē, kā arī tiek vērtētas videi draudzīgas pilsētas koncepti. Kā viens no svarīgākajiem aspektiem ir zaļās zonas pilnveidošana un uzlabošana. Otrajā bakalaura daļā tiek vērtēti un apskatīti dažādi ar satiksmes drošības uzlabošanu saistīti pasākumi. Tiek sniegts ieskats gājēju pāreju aprīkošana un esošo gājēju pāreju uzlabošana. Tiek vērtēta ceļa apgaismojuma nepieciešamība un jaunākie risinājumi izmantojot saules paneļu tehnoloģiju. Izpētīti tiek, tādi jaunievedumi kā informatīvas mainīgās ceļas zīmes, video detektori un ģeosintētiskais materiāls – asfalta ģeorežgis. Trešajā bakalaura daļā tiek analizēti D un E kategorijas ielas šķērsprofili un to pielietojums. Atbilstoši esošajiem plānošanas dokumentiem, kā arī jaunākajām tendencēm pilsētvides dizainā, tiek izstrādāti un piedāvāti šķērsprofila tipi kuri atbilsts mūsdienu pilsētas prasībām. Tiek pētīts Rīgas centra ielu tīkls, kā arī tiek piedāvāti varianti ielu tīklu uzlabošanai. Inženierprojekta nosaukums ir "Jūrmala, Ķemeri, Tūristu ielas un Emīla Dārziņa ielas pārbūve". Tajā tiek izstrādāts ielas pārbūves projekts Tūristu ielai un Emīla Dārziņa ielai, kā arī tiek risināta Tūristu ielas un E. Dārziņa ielas krustojuma konfigurācijas maina. Ielas izmanto tranzīta un vietējai satiksmei abos virzienos. Pārbūvējamā posma kopgarums ir 1064.91m. Projektētais ātrums ir 30/50km/h. Ceļa normālprofils pieņemts NP10.5, atbilstoši prognozētajai intensitātei. Projektā ietverta segas aplēse, kopējie darbu apjomi un specifikācijas, kā arī sadaļas par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 154 lappuses, iekļaujot rasējumu lapas. Bakalaura darbs satur vairākas tabulas un attēlus, lai padarītu iekļauto informāciju pārskatāmāku un saprotamāku. Darbs ir rakstīts datorsalikumā, latviešu valodā, tas sastāv no 8 tabulām, 48 attēliem un 13 rasējuma.
Keywords “Jaunākās tendences mūsdienu ceļu būvniecības aprīkojumā un tehnoloģijās” (“Tūristu ielas un Emīla Dārziņa ielas pārbūve ”)
Keywords in English “The Latest Trends in Modern Road Construction Equipment and Technologies” (“Reconstruction of Turistu Street and Emila Darzina Street in Kemeri, Jurmala”)
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.01.2021 20:10:35