Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Fotoelektronu emisijas spektrometra priekšvakuuma sistēmas modernizācija
Title in English Modernization of the coarse vacuum system for photoelectron emission spectrometer
Department
Scientific advisor Jurijs Dehtjars
Reviewer Maģ. Dmitrijs Saharovs, laboratorijas vadītājs, SIA Ceram Optec, t. +371 65307215, Dmitrijs.Saharovs@ceramoptec.com
Abstract Inženierprojekta mērķis ir modernizēt fotoemisijas spektrometra priekšvakuuma sistēmu priekš nanopulveru un pārējo birstošo materiālu pētījumiem, papildinot esošu priekšvakuuma sistēmu ar gaisa ieplūdes vārstu ar regulējamo plūsmas ātrumu. Modernizētai priekšvakuuma sistēmai ir jānodrošina noteikta ātruma vienmērīga ieplūduša gaisa plūsma, lai nesabojātu birstoša materiāla pozīciju vakuuma kamerā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi bija veikts pētījums par ieplūdes ātruma un izplūdes ātruma ietekmi uz birstošo materiālu pozīciju fiksēšanas formā un vakuuma kamerā. No iegūtiem rezultātiem bija izdarīti secinājumi par ieplūdes un izplūdes ātruma ietekmi uz nanopulveru pozīciju fiksēšanas formā, kā arī bija iegūtas ātruma skaitliskas vērtības, pie kuram bija novērota nanopulveru pozīcijas izmaiņa. Tas tika izmantotas jauna ieplūdes vārsta izvēlei. Inženierprojektā ir sniegta fotoelektronu emisijas fizikālā būtība, ir izskaidrots fotoemisijas spektrometra darbības princips, kā arī ir aprakstīta spektrometra esoša priekšvakuuma sistēmas uzbūve un darbības princips. Ir sniegts literatūras apskats par ieplūdes vārstiem ar regulējamo plūsmas ātrumu, to tehniskiem raksturojumiem un izmantošanas noteikumiem. Ir noteikts fotoemisijas spektrometra priekšvakuuma sistēmas modernizācijas uzdevums, ir aprakstīta un pamatota darba koncepcija, ir izskatīti, salīdzināti un izanalizēti priekšvakuuma sistēmas analogi un prototipi, kā arī ir noteikts priekšvakuuma sistēmas modernizācijas tehniskais uzdevums. Lai sasniegtu izvirzīto priekšvakuuma sistēmas modernizācijas uzdevumu tika izstrādāts tehniskais risinājums gaisa ieplūdes vārsta pielāgošanai esošai fotoelektronu emisijas spektormetra vakuuma kamerai un veikti inženieraprēķini. Tehnoloģiskajā daļā tika veikti detaļu izgatavošanas aprēķini, kas ir nepieciešami priekšvakuuma sistēmas modernizācijai. Tika veikti ekonomiskie aprēķini ar mērķi novērtēt priekšvakuuma sistēmas modernizācijas izdevumus, kā arī ir aprakstīti darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi modernizētai fotoelektronu emisijas spektrometra priekšvakuuma sistēmas izmantošanai. Ir izdarīti secinājumi un sniegtas rekomendācijas. Inženierprojekta aprakstoša daļa ir izstrādāta latviešu valodā, un sastāv no 12 nodaļām un 18 apakšnodaļām, kopējais apjoms ir 70 lapas. Paskaidrojoša apraksta ir iekļauti 24 attēli, 14 tabulas un 4 pielikumi uz 15 lapām. Darbā tika izmantotas 39 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Inženierprojekta grafiskā daļa ietver 12 rasējumus, kas ir izvietoti uz 7 A1 formāta lapām, kā arī ir sniegta tehniskā specifikācija uz divām A4 formāta lapām.
Keywords Fotoelektronu emisijas spektrometrs, priekšvakuuma sistēma, vakuums, spektroskopija, ieplūdes vārsts
Keywords in English Photoelectron emission spectrometer, coarse vacuum system, vacuum, spectroscopy, dosing valve
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.01.2021 19:51:25