Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Valsts iestādes debitoru pārvaldības sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project on Increasing Efficiency of a State Institution Debtor Management System
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Abstract Noslēguma darba autors: Ilva Brēde Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr. oec. Guna Ciemleja Noslēguma darba temats: Valsts iestādes debitoru pārvaldības sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 21 tabula, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: parādnieku parāds valstij par izmaksātajiem uzturlīdzekļiem katru gadu palielinās neskatoties uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas ieviestajiem ierobežojumiem. Novērtējot un izpētot fonda administrācijas darbību autore piedāvā ieviest trīs jaunus ierobežojumus parādniekiem – palielināt valsts nodevas maksu 100% apmērā, samazināt ieturējumus no parādnieka darba algas, piespriest parādniekam piespiedu darbu pret atlīdzību. Pieņemtie ierobežojumi palielinātu atgūto naudas līdzekļu apjomu par vairāk kā četrdesmit procentiem gadā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Brēde, I., Ciemleja G. (2020) Valsts iestādes debitoru pārvaldības sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 70 lpp.
Keywords uzturlīdzekļi,parādnieks,valsts iestāde
Keywords in English alimony,debtors,state institution
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.12.2020 13:38:00