Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Dzelzceļu infrastruktūras uzņēmuma pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Railway Infrastructure Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās ekonomikas nodaļas vecākais eksperts Dāvis Melnalksni
Abstract Noslēguma darba autors: Liene Stiebre Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec. Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Dzelzceļu infrastruktūras uzņēmuma pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu, 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Uzņēmums RB Rail AS ievieš vienu no Eiropas Savienības prioritārajiem dzelzceļa infrastruktūras projektiem un pirmo šādāda mēroga transporta infrastruktūras projektu Baltijas valstīs. Projekts saskaras ar laika nobīdēm, kas rezultējas kopējā izmaksu pieaugumā. Bakalaura darbā tiek veikta uzņēmuma RB Rail AS analīze un tiek apskatīts, kādus iekšējo procesu uzlabojumus nepieciešams veikt, lai tiktu izpildīti uzstādītie mērķi. Uzņēmuma kopējā snieguma uzlabošanai nepieciešams ieviest skaidrus iekšējos komunikācijas un informācijas apmaiņas procesus kā arī pievērsties papildus darbaspēka resura apguvei. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Stiebre, L., Kamols, U. (2020). Dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 62 lpp.
Keywords Dzelzceļu infrastruktūras uzņēmuma pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project on Improvement of Railway Infrastructure Company
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.12.2020 13:14:51