Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Gāzes noplūdes un to atklāšanas metodes pārvades gāzes vados"
Title in English "Gas leaks and their detection methods in transmission gas pipelines"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ināra Laube
Reviewer Ilmārs Bode
Abstract Imanta Vulāna maģistra darba tēma ir “Gāzes noplūdes un to atklāšanas metodes pārvades gāzesvados”. Mērķis ir noteikt saimnieciski izdevīgāko dabasgāzes noplūdes atklāšanas risinājumu. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, rezultātiem, secinājumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Pirmajā nodaļā analizēti citu autoru darbi, kas uzsver pārvades gāzesvadu drošas ekspluatācijas nozīmīgumu, problēmas saistībā ar iespējamo gāzes noplūdi, analizēti gāzesvadu darbības drošību regulējošie tiesību akti, apkopota informācija par Latvijā esošo dabasgāzes pārvades gāzesvadu raksturojumu, pētīti un analizēti dabasgāzes noplūdes cēloņi pārvades gāzesvados, tās fiziskie, tehniskie iemesli, izpētīta gāzes noplūdes negadījumu statistika Eiropā un Krievijā. Darba otrajā nodaļā analizētas gāzes noplūdes atklāšanas metodes pārvades gāzesvados, veikta dažādu gāzes noplūdes atklāšanas metožu priekšrocību un trūkumu analīze. Trešajā nodaļā veikti nepārtrauktas uzraudzības gāzes noplūdes atklāšanas metožu ieviešanas Latvijā aprēķini. Ceturtajā nodaļā pārbaudīta izvirzītā hipotēze, īstenota gāzes noplūdes modelēšana. Maģistra darbā izmantoti zinātnisko konferenču materiāli, tehnoloģisko iekārto ražotāju publiskotā informācija, kā arī citu valstu pieredze šajā jomā. Tiek dots ieskats katrā izmantojamajā gāzes noplūdes atklāšanas metodē, kā arī novērtēta to pielietojamība, priekšrocības un trūkumi. Maģistra darba apjoms ir 86 lappuses, informācijas uzskatāmībai iekļauti 35 attēli un 19 tabulas. Darbā izmantoti 56 literatūras avoti.
Keywords Gāzes noplūde, gāzes noplūdes metodes, gāzesvada ekspluatācija, gāzesvada diagnostika, gāzesvada drošība, noplūdes cēloņi.
Keywords in English Gas leakage, gas leak detection methods, gas pipeline operation, gas pipeline diagnostics, gas pipeline safety, causes of gas leaks.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.10.2020 14:42:39