Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Zemsprieguma un vidsprieguma sadales tīkli un to galvenie parametri"
Title in English "Low voltage and medium voltage distribution networks and their main characteristics"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Inga Zicmane
Reviewer Svetlana Guseva
Abstract Bakalaura darbā ir izanalizēta zinātniskā informācija par vidsprieguma un zemsprieguma galvenajiem parametriem. Bakalaura darba saturs sastāv no 6 nodaļām, pirmā nodaļa ir par AS ”Sadales tīkls” ekspluatācijā esošajām ierīcēm. Otrajā nodaļā ir aplūkoti visi galvenie elektroenerģijas kvalitātes nosacījumi. Trešajā nodaļā aplūkoti vadītāju veidi, markas, un to specifika, ko mūsdienās izmanto sadales tīklos gan kabeļu, gan gaisvadu līnijās. Ceturtajā nodaļā ir aplūkota informācija par būvniecības galvenajiem elementiem sadales tīklos. Piektajā nodaļā ir aplūkota teorētiskā aprēķinu daļa kabeļu un vadu šķērsgriezuma izvēlē vietējā tīklā pēc pieļaujamā sprieguma zuduma. Sestajā nodaļā ir apkopota informācija par sadales tīkla atjaunošanas iespējām un tā drošības pakāpi. Bakalaura darbs sastāv no 54 lpp., darbā tika izmantotas 3 tabulas, 27 attēli, 5 literatūras avoti un 24 informācijas avoti internetā.
Keywords zemspriegums vidspriegums sadales tīkls
Keywords in English low voltage mid-voltage distribution network
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.09.2020 23:46:31