Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Risku pārvaldības efektivitātes procesu pilnveide nekustamā īpašuma tirgū Latvijā
Title in English Improvement of risk management efficiency processes in the real estate market of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Pļaviņa
Reviewer SIA Adažu namsaimnieks, projektu vadītāja Iveta Amoliņa
Abstract Darba autors – Mārtiņš Leimanis. Darba tēma - „Riska pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas iespējas nekustamā īpašuma tirgū Latvijā ”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt riska pārvaldības faktorus nekustamā īpašumā tirgū un noteikt riska pārvaldības efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Mērķa sasniegšanai tiek risināti šādi uzdevumi: • sniegt nekustamā īpašuma nozares raksturojumu un iespējamo risku analīzi; • izpētīt risku vadīšanas teorētiskos pamatus; • veikt aptauju nekustamā īpašuma nozares uzņēmumos par risku vadības procesu; • sniegt SIA “LEYMAR” saimnieciskās darbības raksturojumu; • balstoties uz uzņēmuma risku analīzi, izstrādāt risku vadīšanas procesa metodiku, kas ļautu palielināt riska vadības procesa efektivitāti. Darba struktūra veidota atbilstoši mērķim un uzdevumiem un sastāv no 3 nodaļām. Darba apjoms 117 lpp. Darbs satur 23 tabulas un 42 attēlus. Aprēķini ir veikti ar 19 formulu palīdzību. Ir izmantoti 39 literatūras avoti, tai skaitā 5 svešvalodā. Pielikumu skaits – 5. Darba analītiskajā daļā ir pētīta Latvijas nekustamā īpašuma nozares attīstība periodā no 2014. – 2018. gadam, kā arī analizēti pētāmās nozares iespējamie riski. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek izklāstīts risku vadības teorētiskais pamatojums. Tiek izskatīts riska jēdziens un tā rašanās vesture, kā arī aprakstīta riska klasifikācija. Šajā daļā plaša uzmanība tiek pievērsta riska pārvaldīšanas procesam un tā neatņemamām sastāvdaļām: risku identifikācijai, novērtēšanai, novēršanai un kontrolei. Darba prakstiskajā daļā tiek veikta nekustamā īpašuma nozares uzņēmuma “LEYMAR” saimnieciskās un finansiālās darbības analīze. Darbības rezultāti tiek salīdzināti ar nozares vidējiem rādītājiem. Izmantojot SVID analīzi, tiek noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī attīstības iespējas. Tiek analizēti pētāmā uzņēmuma lielākie konkurenti. Minētās metodes ļauj noteikt uzņēmumā pastāvošos riskus, novērtēt tos un izstrādāt risku pārvaldības procesa metodiku, kas ļauj efektīvi to pārvaldīt. Noslēgumā tiek izstrādāta un veikta aptauja par risku pārvaldības procesu citos Latvijas nekustamā īpašuma uzņēmumos. Ir veikta aptaujas rezultātu analīze, kas palīdz saprast problēmas risku pārvaldīšanas procesā un sniegt priekšlikumus risku pārvaldības procesa pilnveidošanai pētāmajā uzņēmumā. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Veicot pētījumu, darba autors ir nonācis pie secinājuma, ka izvirzītā hipotēze “efektīva risku pārvaldības politika ir uzņēmējdarbības veiksmīgas funkcionēšanas paaugstināšana nekustamā īpašuma tirgū” ir patiesa.
Keywords Risku pārvaldības efektivitātes procesu pilnveide nekustamā īpašuma tirgū Latvijā
Keywords in English Improvement of risk management efficiency processes in the real estate market of Latvia
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.09.2020 10:43:26