Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības projektu vadības problēmas un uzlabošanas stratēģija
Title in English Management problems and improvement strategy of construction project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer MBA Ģirts Zariņš
Abstract Ierastā būvniecības vadības pamatdoma lieliski akcentē projektu plānošanas un izpildīšanas elastīgumu. Pretēji, līdzīgs uzsvars stratēģiskajai vadībai saņēmis mazāk uzmanības mājokļu būves nozarē. Strauji mainīgās sabiedriskās un tehnoloģiskās problēmas rada tādu vidi, kas nākamajās desmitgadēs, iespējams, būs pavisam citādāka nekā tā, ar ko saskaras šībrīža uzņēmumi. Būvniecības projekta panākumi ir ļoti atkarīgi no tā, cik efektīvi tiek vadīta būvniecības resursu plūsma. Šis pētījums apskata vadības problēmu cēloņus būvniecības projektos Indijā un nosaka nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē būvniecības projektus. Šis darbs pēta būvniecības nozarē pielietotās vadības stratēģijas. Nozares aptaujas kopsavilkums ir dokumentēts līdz ar pamata pētījumu, kas rosināja detalizētāku šo tēmu apskatīšanu. Darba pirmā daļa ir analītiska; tā sīkāk paskaidro, kas ir būvniecības vadība, izklāsta būvniecības vadības fāzes, projekta vadītāja attiecīgos pienākumus, būvniecības vadībā balstītās stratēģijas un risku vadības paņēmienus Indijas būvniecības sektorā, kā arī sniedz informāciju par to, kā izvēlēties pareizo projektu vadības programmatūru vadības problēmu analīzes veikšanai. Šajā daļā analizētas arī ar vadību saistītās problēmas un paņēmieni, kā samazināt to ietekmi Indijas būvniecības sektorā. Darba otrā daļa ir teorijas apskats, kurā aprakstītas būvniecības vadības programmatūru izmantošanas priekšrocības, kas analizē būvniecības projektos nereti esošās vadības problēmas, būvniecības vadības procesus un galvenos cēloņus un risinājumus projektu neizdošanās gadījumos. Darba trešā daļa ir praktiska – tajā veikta aptauja ar strādniekiem dažādos būvniecības objektos. Aptaujas mērķis ir noskaidrot būvniecībā visbiežāk esošās problēmas un saplānot projekta aktivitātes, izmantojot Primavera programmatūru pārplānošanas procesam, kā arī pievienot vadības riskus sarakstam un sekot līdzi šo problēmu radītajai ietekmei. Autors veica divu gadījumu izpēti izvēlētajām būvēm, kurā tika analizētas to problēmas, kā arī izvirzīti ieteikumi projektu vadītājam, lai atrisinātu problēmsituācijas, pielietojot stratēģiskās vadības paņēmienus. Tika veikta vispārīgās informācijas izpēte būvniecības objektos Indijā, kas veic stratēģiju izstrādi dažādām ar vadību saistītajām problēmām. Autors izsaka secinājumus un ieteikumus, ņemot vērā aptaujas un gadījumu izpētes rezultātus, kā arī šī darba rakstīšanas laikā iegūto pieredzi.
Keywords BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪBAS PROBLĒMAS UN UZLABOŠANAS STRATĒĢIJA
Keywords in English MANAGEMENT PROBLEMS AND IMPROVEMENT STRATEGY OF CONSTRUCTION PROJECTS
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 21.09.2020 09:31:22