Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Transformatoru drošuma uzlabošanas virzieni pārvades tīklos
Title in English Directions of Transformer Safety Improvement in Transmission Networks
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Nikolajs Breners
Reviewer
Abstract АNOTĀCIJA TRANSFORMATORU DROŠUMA UZLABOŠANAS VIRZIENI PĀRVADES TĪKLOS Šajā darbā ir aplūkoti augstsprieguma transformatoru parametru un drošuma uzlabošanas virzieni. Darbā uzmanība vērsta galvenokārt uz transformatora parametriem un režīmiem t.s. transformatora zudumu samazināšanai. Darbs sastāv no piecam nodaļām. Pirmajā nodaļā vispārīgi apskatīta Latvijas energosistēma, vispārīgas ziņas par transformatoriem un to tukšgaitas un īsslēguma zudumi. Otrā nodaļa veltīta transformatora parametriem un režīmiem. Trešajā nodaļā aplūkoti galvenie transformatoru drošumu ietekmējošie faktori. Ceturtajā nodaļā paradīti drošuma uzlabošanas virzieni – virpuļstrāvu, histerēzes zudumu samazināšana, izolācija, transformatora eļļas kvalitāte, dzesēšanas un monitoringa sistēmas. Piektajā nodaļā uzsvars tiek likts uz veco (PSRS) un jauno (ABB) transformatoru parametru salīdzināšanu – tukšgaitas, īsslēguma zudumu, izolācijas un trokšņu līmeņa. Darba kopapjoms ir 54 lappuses, tās satur 20 attēli, 5 tabulas un tajā ir atsauces uz 21 informācijas avotiem.
Keywords Directions of Transformer Safety Improvement in Transmission Networks
Keywords in English Directions of Transformer Safety Improvement in Transmission Networks
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 02.09.2020 00:17:00