Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Optiskās atzīmju atpazīšanas lietotnes izstrāde
Title in English Development of on Optical Mark Recognition Application
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Olga Krutikova
Reviewer Jeļena Tumiloviča
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izveidot optiskās atzīmju atpazīšanas lietotni. Darba ietvaros tiek pētītas eksistējošas metodes un risinājumi attēlu kvalitātes uzlabošanai, optiskai atzīmju detektēšanai un atpazīšanai. Darbs sastāv no 5 daļām: eksistējošu optiskās atzīmju atpazīšanas risinājumu izpētes, attēlu apstrādes metožu izpētes, realizācijas, eksperimentiem un metodes novērtējuma. Pirmās 2 daļas ietver teorētiskus pētījumus, bet 3., 4. un 5. daļā veikta praktiska teorētisko zināšanu implementācija, veicot lietotnes izstrādi un novērtējumu. Darba teorētiskajā daļā tiek pētītas eksistējošas metodes, dažādi risinājumi, kas tiek pielietoti nozarē. Tiek pētītas metodes, kas palīdz uzlabot attēla kvalitāti un izdalīt pazīmes, kas tiks pielietotas optiskajā atzīmju atpazīšanā. Pētītas metodes datu nolasīšanai un pirmsapstrādei. Darba realizācijas daļā tiek izstrādāta lietotne, kas iekļauj sevī uzlabotas atzīmju atpazīšanas algoritmus. Priekš eksperimentālās daļas tiek izstrādāta eksaminācijas izlase, kas satur dažādas kvalitātes attēlus. Rezultāta sasniegšanai tiek pielietoti eksistējoši algoritmi un piedāvāta metode attēla pirmsapstrādes etapam, turpmākai pazīmju detektēšanai un atpazīšanai. Metode spēj apstrādāt dažādas kvalitātes attēlus un atpazīt atzīmes. Eksperimentālajā daļā tiek veikta izstrādātas metodes aprobācija, pielietojot eksaminācijas izlasi. Tiek veikts novērtējums izstrādātajai metodei. Darbu veido 91 lappuse, kas satur 64 attēlus, 3 tabulas un 3 pielikumus.
Keywords ATZĪMJU ATPAZĪŠANA, PAZĪMES, OPTISKĀ ATPAZĪŠANA
Keywords in English MARK DETECTION, FEATURES, OPTICAL RECOGNITION
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.08.2020 23:01:51