Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language EDFA pastiprinātāja veiktspējas analīze dažādām pumpēšanas konfigurācijām C joslā
Title in English Performance Analysis of EDFA Amplifier for Different Pumping Configurations at C Band
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Andis Supe
Reviewer Sandis Spolītis
Abstract KOPSAVILKUMS Šajā darbā tiek apskatīta EDFA un tās vispārējais process. Detalizēti aprakstīts optisko pastiprinātāju pamatprincips, kā arī ar erbium leģētu šķiedru pastiprinātāju sarežģītā darbība. Pirmkārt, mēs varam redzēt dažādu veidu optiskos pastiprinātājus un attiecīgi leģētu pastiprinātāju darbības principus un to attīstību. Pēc tam arhitektūras un sūknēšanas konfigurācijas, piemēram, dubultās sūknēšanas, līdzvirzi-ena, pretvirziena un apšuvuma sūkņu konfigurācijas Kā arī, dodoties uz pamatēdienu, izskaidro ASE modelēšanu EDFA un tādas īpašības kā ab-sorbcija, pieaugums, NF un jutība Praktiskās analīzes un komplektu pārskati, kas sastāv no EDFA optiskajām īpašībām, ņemot vērā pastiprinājuma spektra, piesātinājuma, pastiprinātāja efektivitātes, pretstatīšanas pastiprinājuma, sūkņa jaudas mērījumus Promocijas darbā vizuāli attēloti pavisam 41 attēli. Lai labāk saprastu, katrs komponents un el-ements EDFA ir īsi izskaidrots. Šim darbam ir atsauces uz 80 literatūras avotiem, lai nodrošinātu ticamu saturu. Darbā ir pavisam 88 lappuses ar 39 attēliem.
Keywords 1) Izpētīt EDFA darbības principus un tipiskās arhitektūras, ko izmanto optisko šķiedru pārraides sistēmās. 2) Apšuvuma sūknēta un pastiprināta pastiprinātāja konfigurācijas salīdzinājums. 3) analizējiet EDFA ieguvumu un trokšņa rādītājus (NF) pie dažādām sūkņa jaudām (no 10 līdz 100 mw) un ar dažādu leģētu šķiedru garumu (5 līdz 20 m). 4) Izpētiet dažādas sūknēšanas konfigurācijas (t.i., sūknēšana uz priekšu, atpakaļgaita un divvirzienu sūknēšana), kas darbojas C (1530 - 1565 nm) optiskā viļņa
Keywords in English 1) Study EDFA operating principles and typical architectures used in fiber optics transmis-sion systems. 2) Cladding pumped and co-doped amplifier configuration comparison. 3) Analyze EDFA gain and noise figure (NF) at different pump powers (from 10 to 100 mw) and at different doped fiber length (5 to 20 m). 4) Study different pumping configuration (i.e. forward pumping, backward pumping, and bidirectional pumping) operating in C (1530 – 1565 nm) optical wavelength band.
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 19.07.2020 17:40:25