Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Ceļu tehniskā aprīkojuma stāvoklis uz neregulējamām gājēju pārejām Latvijā, un tā ietekme uz satiksmes drošību
Title in English Traffic Management Equipment Condition on Non-Signalled Crosswalks in Latvia and Affect on Traffic Safety
Department
Scientific advisor Juris Kreicbergs
Reviewer Jānis Kalniņš, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas vecākais referents
Abstract Maģistra darbs ar nosaukumu “Ceļu tehniskā aprīkojuma stāvoklis uz neregulējamām gājēju pārejām un tā ietekme uz satiksmes drošību”, tika veikts ar mērķi novērtēt un analizēt satiksmes organizācijas tehniskos risinājumus, kādi tiek pielietoti neregulējamu gājēju pāreju izbūvēšanai Latvijā, novērtēt to tehnisko stāvokli un atbilstību reglamentējošajiem standartiem, kā arī izvērtēt, cik viegli vai grūti pamanīt neregulējamas gājēju pārejas no autovadītāja redzes punkta, tuvojoties tām, vadot transportlīdzekli. Izstrādāt un piedāvāt risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai, ņemot vērā par pamatu iegūtos pētījuma rezultātus un citās valstīs izmantotos tehniskos risinājumus. Uzstādīto mērķu sasniegšanai bija nepieciešams noteikt neregulējamas gājēju pārejas, uz kurām notikuši, galvenokārt, atkārtoti satiksmes negadījumi ar uzbraukšanu gājējiem. CSNg informācijas datu ieguvei tika izmantota Iekšlietu Ministrijas informācijas centra ceļu satiksmes negadījumu un pārkāpumu notikuma vietu analīzes informācijas sistēma. Rezultātā tika atlasītas un uz vietas apsekotas 32 neregulējamas gājēju pārejas, vairums no tām Rīgā (19 GP), kā arī citās Latvijas pilsētās; Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Salaspilī un Siguldā. Gājēju pāreju pētīšanai tika izmantota vizuālās apsekošanas metode no automašīnas diennakts gaišajā un tumšajā laikā, abas reizes uzņemot fotogrāfijas no autovadītāja skata punkta. Pēc tam fotoattēli tika analizēti ar 3M Visual Attention Software programmatūru, lai iegūtu informāciju, kurām zonām visvairāk tiek piesaistīta autovadītāja acu skatiena uzmanība. Tika veikta detalizēta satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, galvenokārt, ceļa zīmju un ceļu apzīmējumu stāvokļa un veiktspējas analīze. Visām ceļa zīmēm uz gājēju pārejām tika mērīts atpakaļ-atstarojuma koeficients, izmatojot rokas mērinstrumentu Delta RetroSign. Četrām gājēju pārejām, Liepājā, tika mērīts izkliedētās gaismas un atpakaļ-atstarojuma koeficients, izmantojot mēriekārtu ZEHNTNER ZRM 6006. Analizējot iegūto informāciju par neregulējamām gājēju pārejām, tika secināts, ka satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu stāvoklim un veiktspējai netiek pievērsta pienācīga uzmanība no atbildīgo organizāciju puses. Apkārtējā vide un infrastruktūra var būtiski ietekmēt satiksmes drošību uz gājēju pārejām, un radīt konfliktsituāciju veidošanos starp gājējiem un autovadītājiem. Pētījums uzrakstīts latviešu valodā, uz 96 lapaspusēm ar 123 attēliem, 5 tabulām un 4 pielikumiem.
Keywords Atslēgas vārdi: gājēju pāreja, ceļa zīmes, ceļu apzīmējumi, atpakaļ-atstarojums.
Keywords in English Keywords: crosswalk, road sign, road marking, retroreflection.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.07.2020 17:25:03