Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Latvijā sniegta interneta pakalpojuma nosacījumu atbilstība vienotiem Eiropas mērķiem
Title in English Compliance of Internet Service Conditions in Latvia with Common European Objectives
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Elmārs Lipenbergs
Reviewer V.Bobrovs
Abstract Darbā ‘’ Latvijā sniegta interneta pakalpojuma nosacījumu atbilstība vienotiem Eiropas mērķiem’’ tiek izpētīts tas, vai Latvijā sniegtā interneta pakalpojuma kvalitāte atbilst Eiropas Savienības pieprasītajiem standartiem. Darba saturā tiek apskatīti galvenie kritēji, kuri jāievēro pakalpojuma sniedzējiem un kādas tiesības ir pakalpojuma saņēmējiem. Direktīvu un regulu izpēte sniedz plašāku un precīzāku ieskatu tajā, kā darbojas Eiropas Savienības likumdošana un ar ko nodarbojas BEREC un ETSI organizācijas. Darba praktiskajā daļā tiek mērīti sniegtā interneta pakalpojuma parametri trīs teritoriāli atšķirīgās vietās, lai noteiktu kopējo pakalpojuma kvalitāti valstī. Pēc rezultātiem tika noskaidrots, ka Latvijas pakalpojuma sniedzēji spēj nodrošināt pašreizējās paaudzes interneta optimālu pārklājumu, bet tika izdarīti secinājumi, ka vēl daudz jāpiestrādā, lai nodrošinātu patērētājus ar nākamās paaudzes interneta pārklājumu. Plašāku ieskatu varat gūt šajā 60 lapu garajā darbā, kurā tika izmantoti 6 fotoattēli, 2 tabulas un 12 literatūras avoti.
Keywords Latvijā sniegta interneta pakalpojuma nosacījumu atbilstība vienotiem Eiropas mērķiem, 4G, 5G, interneta pakalpojuma sniedzēji
Keywords in English Compliance of Internet Service Conditions in Latvia with Common European Objectives, 4G, 5G, internet service providers
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 13.07.2020 11:53:40