Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language 1520 mm dzelzceļa signalizācijas sistēmu (B klases) sertifikācijas jautājumi Latvijā un B klases sistēmas saskarnes izstrāde
Title in English 1520 mm railway signalling system (B class) certification issues in Latvia and B class system interface design
Department
Scientific advisor Jānis Eiduks
Reviewer Aleksandrs Bulatovs, Ramboll Group Signalizācijas eksperts 1520mm platuma sliežu ceļiem
Abstract Kopējais Eiropas regulējums par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību tiek pieņemts direktīvas veidā (ES 2016/797) un Latvijā implementēja atbilstošas izmaiņas nacionālajā likumdošanā (Dzelzceļa likums, redakcijā kura stājas spēkā 2020. gada 16. jūnijā), tādējādi ievīšot arī B klases dzelzceļa signalizācijas sistēmas sertifikācijas priekšnoteikumus Latvijā. Spēkā esošais tiesiskais regulējums nav skaidrs un visaptverošs, jo īpaši B klases signalizācijas sistēmu sertifikācijas jomā, ieskaitot B klases sistēmās iekļauto aprīkojumu. Darba mērķis bija veikt izpēti saistībā ar iekārtām un sistēmām, kas ir iekļauti B klases sistēmu definīcijā, ka arī normatīvā regulējuma analīzi, lai noteiktu tās piemērotību un nepilnības. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā aprakstīta esošā situācija dzelzceļa signalizācijas regulēšanā vienotās Eiropas telpas izveides aspektā un sertifikācijas jomā, pievēršot īpašu uzmanību atšķirībām sakarā ar 1520mm sliežu ceļa platumu Latvijā. Tika veikta situācijas analīze Latvijā, Eiropā un citās (ne-ES ar 1520 mm dzelzceļa sistēmu) valstīs. Otrajā daļā tiek izpētīti CCS (Vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēma) sistēmas un ERTMS (Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēma) ieviešanas principi, un ALS (automātiskā lokomotīvju signalizācija) sistēmu raksturojumi. Trešā daļa fokusējas uz sertificēšanas procedūrām un institūcijām saskaņā ar Dzelzceļa likuma jaunās redakcijas prasībām. Ceturtā daļa ir projektu daļa, kurā tiek izstrādāta mikroprocesoru centralizācijas sistēmas saskarnes daļa ar B klases vilciena aizsardzības sistēmas kodēšanas ierīcēm, kas Latvijā ir ALSN, ar kodu pārraidi pa tonālajām sliežu ķēdēm. Veikts secinājums par nacionālo regulējumu un standartu nepilnīgumu, kā arī iespējamiem sarežģījumiem izveidojot nacionālo novērtēšanas institūciju. Tika izteikti priekšlikumi pašreizējās situācijas uzlabošanai. Maģistra darbā ietilpst 93. lpp., 48. attēli, 15. tabulas un 53. informācijas avoti.
Keywords ALSN
Keywords in English ALSN
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.07.2020 14:04:39