Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Nokrišņu ietekme uz lidojumu drošību.
Title in English Influence of Precipitation on Flight Safety.
Department
Scientific advisor Vladimirs Šestakovs
Reviewer Dr. sc.ing ,docente p.i.R. Bogdane
Abstract Maģistra darba temats ir: „Nokrišņu ietekme uz lidojumu drošumu”. Maģistra darbā tiek analizēta nokrišņu ietekme un nokrišņu biežums uz lidojumu drošību laika posmā no 2013. gada oktobra līdz 2019. gada aprīlim. Pētījuma periodā tika izvēlēti mēneši, kuros iespējami dažādu veidu nokrišņi Latvijā (oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts un aprīlis). Lai precīzāk aprakstītu nokrišņu veidus un biežumu, pētījumu pamatā ir regulāri tiešie novērojumi (METAR dati) lidostā “Rīga”. Darbā ir shēma, kas parāda starptautiskās lidostas “Rīga” aviācijas meteoroloģiskās informācijas procesu, šī shēma ir līdzīga citu valstu lidostās. Tēmas aktualitāte: No 2013. gada spēkā stājās ICAO prasības par lidojuma drošības sistēmas ieviešanu civilās aviācijas darbībā, kas ir balstīta uz risku analīzi, risku novērtēšanu un pasākumu veikšanu to samazināšanai līdz pieņemamam līmenim, un to kontrole. Tomēr līdz šim nav izveidota vienota pieeja risku pārvaldībai drošības jautājumos aviokompānijā, un vadlīnijas ICAO dokumentos nav pietiekamas, lai izveidotu efektīvu lidojumu drošības sistēmu. Tādējādi katra aviokompānija meklē savu ceļu, lai atrisinātu problēmu, izstrādājot savu metodoloģiju un tās ieviešanas līdzekļus, pamatojoties uz starptautisko organizāciju un Eiropas aviācijas drošības organizācijas (EASA) ieteikumiem, kā arī izmantojot citu kompāniju vai aviācijas nozares praksi pasaulē. Riska vadība civilās aviācijas lidojumu drošības jomā ir samērā jauns darbības virziens. Būtisks pētījums šajā jomā tika veikts šī gadsimta sākumā. Ir diezgan grūti izmantot riska vadības pieredzi, kas uzkrāta citās darbības jomās, jo civilās aviācijas nozarei ir būtiskas iezīmes, kas ir atšķirīgas no citām nozarēm. Šajā darbā autors analizē dažādus šīs problēmas risinājumus un piedāvā savu pieeju lidojuma drošības jomā. Pētījumā konstatēts, ka decembrī, janvārī un februārī ir visaugstākais ar sniegu saistīto bīstamo parādību skaits, bet no kopējā snigšanas intervāla mēnesī attiecībā pret ar sniegu saistītajām bīstamajam parādībām - martā un aprīlī. No lidojumu drošuma viedokļa ziemas periodam Latvijā piemīt straujas snigšanas intensitātes izmaiņas, kas samazina lēmuma pieņemšanas intervālus aviācijas vajadzībām, zemās redzamības ietekmē. Darbs palīdz apzināt laikapstākļu ietekmi uz aviāciju sniega piemērā lidostā „Rīga”. Pēc katra sniega tipa vispārīgas statistiskās analizēs un iespējamības, plus aprakstošās informācijas, veidota jauna datu atlase un datu grupēšana. Tālāk radot datu izlases kopas, kas jau satur informāciju par sniega tipiem, to intervāliem, kas savukārt iedalīta pa bīstamības pakāpēm pēc aviācijas jutīguma. Turpinājumā lai izvērtētu gadu griezumu tendences veikta analīze par bīstamo parādību ilgumu un ietekmi gadu periodā, mēnešos izmantojot grafiskās analīzes rīkus un apskatot procentuālos iedalījumus. Mēnešu aprakstu papildina LVĢMC centra klimatiskie mēnešu apraksti, kas nodrošina paralēli precīzāku mēnešu izvērtējumu jau apskatot katru mēnesi no kopējo novērojumu vēstures un laika apstākļu vidēja rakstura. Lai tuvāk izvērtētu intensīva sniega izkrišanas ietekmi uz aviāciju, tika apskatīts konkrēts piemērs, par sniega intensitātes izmaiņas un to ietekmi uz horizontālo redzamību attēlojot grafiski laika un horizontālas redzamības izmaiņas. Apskatot snigšanas gadījumu izvērtēta temporālā un vizuāla mainība snigšanas periodā jau pierādot sakarību starp snigšanas intensitāti un redzamību. Iegūtie dati par konkrētā gadījumu izlases veidā iegūta no ik minūšu vidējiem horizontālas redzamības automātiskajiem nolasījumiem un ik minūšu manuālajiem novērojumiem, kas tiek veikti, paralēli METAR datiem bīstamu situāciju gadījumā. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms 82 lpp., 59 attēli, 5 tabulas, 4 pielikumi un 57 izmantotās literatūras avoti.
Keywords nokrišņi, lidojumu drošums, METAR dati, starptautiskā lidosta „Rīga”.
Keywords in English precipitations, flight safety, METAR data, Riga International Airport
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.07.2020 15:12:46