Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Zema spiediena rotora paaugstināta disbalansa ietekmes izpēte uz turbo propellera dzinēja "PW 150" drošību.
Title in English Research into the Influence of Increased Low-Pressure Rotor Imbalance on the Safety of PW150 Turboprop Engine.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Dr.sc.ing.,docents M. Hauka
Abstract Šī maģistra darba tēma ir “Zema spiediena rotora paaugstināta disbalansa ietekmes izpēte uz turbopropellera dzinēja PW150A drošību”. Darbā tiek aprakstīta rotora un turbokompresora lāpstiņu defekti, to rašanas iemesli un kā tie ietekmē dzinēja sabalansētību un drošību. Tā kā šī darba pētījuma objekts ir PW150A turbopropellera dzinēja zema spiediena kompresora rotors, tika apskatīta tā uzbūve un tika konstruēts trīs dimensiju modelis. Izmantojot pieredzi, iegūto bakalaura darba izstrādāšanas laikā, iegūtais trīs dimensiju modelis tika izpētīts ar Solidworks programmas palīdzību dažos slogojuma gadījumos un lidojuma režīmos, starp kuriem ir kreisēšanas un uzlidošanas režīma normālās dzinēja darbības gadījums un paaugstinātā disbalansa gadījums, kurš tika simulēts ar lāpstiņas atraušanos no katras kompresora pakāpes. Stiprības aprēķinos iegūtie mehānisko spriegumu vērtības tika analizētas un pielietotas, lai uzmodelētu rotora plastiskas deformācijas, veiktu nogurumizturības aprēķinus un noskaidrotu rotora paaugstināta disbalansa ietekmi uz dzinēja drošību, kas ir apkopots secinājumos. Lai uzlabotu darba rezultātu kvalitāti, tiek piedāvāts ievērot dzinēja disbalansa izraisītas vibrācijas, kompresora nestabilās darbības un iespējamās pompāžas izraisītas aerodinamiskas slodzes, kā arī uztaisīt precīzus gāzes plūsmas kompresorā gāzdinamiskus aprēķinus. Šis darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, sastāv no 83 lpp., un satur 72 attēlus, 3 tabulas, 8 formulas un 13 literatūras avotus. Atslēgas vārdi: kompresora lāpstiņas atraušanās, plastiskas deformācijas, noguruma aprēķins, rotora paaugstināts disbalanss.
Keywords kompresora lāpstiņas atraušanās, plastiskas deformācijas, noguruma aprēķins, rotora paaugstināts disbalanss
Keywords in English breakaway of the compressor blade, plastic deformations, fatigue calculation, increased rotor imbalance
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.07.2020 00:19:16