Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Turbo propellera dzinēja "PW 150" zemspiediena kompresora rotora modifikācijas izstrāde.
Title in English Developing a Modification of Low-Pressure Compressor Rotor for the PW150 Turboprop Engine.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Dr.sc.ing, docents S.Kuzņecovs
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Turbo propellera dzinēja “PW150” zemspiediena kompresora rotora modifikācijas izstrāde”. Darba autors: K. Antoņēvičs, Darba vadītājs: Dr.sc.ing., docents I. Ozoliņš. Bakalaura darba mērķis ir noteikt PW150A dzinēja zemspiediena kompresora rotora disku statisko izturību, pielietojot modificētās lāpstiņas, kas spētu palielināt gaisa izņemšanu no kompresora gaisa kuģa vajadzībām. Galvenie informācijas avoti ir mācību līdzekļi, tehniskie rasējumi, tehniska literatūra, dzinēja tehniskie apraksti un elektroniskie avoti. Aprēķinu realizācijai tika lietots Microsoft Excel un Autodesk Inventor Professional 2018 datorprogrammas. Darbā sniegtas gāzturbīnu dzinēju darba specifika, pētāmā turbopropellera dzinēja konstrukcija un ražošanas tehnoloģijas, kā arī rotoru inspekcijas paņēmieni. Lietojot datorprogrammu “Autodesk Inventor Professional 2018”, tika izveidoti PW150A dzinēja oriģinālā izmēra zemspiediena kompresora rotora 3D datormodeļi ar nelieliem konstrukcijas vienkāršojumiem un aptuvenu lāpstiņu formu. Veicot datormodeļu darba apstākļu modelēšanu, tika noteikts katra diska spriegumu sadalījums, pielietojot gan oriģināla izmēra lāpstiņas, gan arī pagarināta izmēra lāpstiņas. No četriem lāpstiņu garuma variantiem ir izvēlēts variants, kas disku konstrukcijās ienes minimālas izmaiņas, bet nodrošina nepieciešamo papildus gaisa daudzuma ieguvumu, ko var lietot dažādiem mērķiem. Darbā tika veikts iegūto rezultātu salīdzinājums un analīze, sniegti priekšlikumi tālākiem pētījumiem šajā virzienā. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, piecas nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 58 attēlus, septiņas tabulas, 17 formulas, kopā 71 lapaspuses.
Keywords kompresors, spriegumi, centrbēdzes slogojums, simulācija
Keywords in English compressor, voltages, centrifugal load, simulation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.07.2020 15:09:56