Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Veiktspējas mērīšanas un kontroles sistēmas pilnveide AS "Ceļu Pārvalde"
Title in English The development of Performance Measurement and Control System: the Case of "Celu Parvalde JSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Jānis Mazais
Abstract Nazinina Imamalijeva (2020). Veiktspējas mērīšanas un kontroles sistēmas attīstība ceļu un infrastruktūras būvniecības nozarē: Latvijas uzņēmuma AS “Celu Parvalde” gadījums. Rīga: RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko programmu katedra, studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. Autore vēlas iepazīstināt ar šo maģistra darbu angļu valodā, kas sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī atsauču saraksta, kur literatūra tika izmantota kopā ar avotiem. Šim krāšņajam darbam ir 97 lappuses, kur ir 29 attēli un 19 tabulas. Turklāt atsauču sarakstā ir 36 avoti angļu valodā, 2 avots krievu valodā, 1 avots latviešu valodā. Darbam tika pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt teoriju par veiktspējas mērīšanas un kontroles sistēmu, analizēt AS “Celu Parvalde” un ceļu būves nozari Latvijā, veikt dažādu biznesa līmeņu salīdzināšanas analīzi uzņēmumā AS “Celu Parvalde” par pašreizējo darbību mērījumu veikšana, lai izveidotu konceptuālu risinājumu ar biznesa plānu. Teorētiskajā daļā tiek analizēts teorētiskais pamats, kas autorei palīdzēs noteikt izpratni par veiktspējas mērīšanu, produktivitāti un produktivitātes mērījumiem. Analītiskajā daļā tiek analizēts uzņēmums, salīdzinot ar nozari un tā konkurentiem, identificēta darbības rezultātu vispārējā situācija, balstoties uz divu dažādu vadības grupu viedokļiem, un pēc tam tiek veikts divu datu salīdzinājums, lai identificētu līdzīgus viedokļus. Praktiskā daļa, kas balstīta uz analītiskās daļas rezultātiem, nosaka jauno procesa koncepciju uzņēmumam un relatīvo biznesa plānu. Darbā ir definēts biznesa administrēšanas aktivitātes saturs uz ražošanu orientētā vidē. Neskatoties uz to, ka darbs ir uzrakstīts Covid-19 globālās pandēmijas laikā, bija prieks veikt šo pētījumu un saskarties ar tik daudziem laipniem cilvēkiem, kuri palīdzēja nākt klajā ar šo darbu. Es vēlos izteikt visdziļāko pateicību visiem saviem profesoriem un katedras darbiniekiem, īpaši Modrim Ozoliņam un Elīnai Miķelsonei; manai darba vadītājai Ivetai Ozoliņai - Ozolai; uzņēmumam AS “Celu Parvalde” un tā izpilddirektoram; manam vīram; visiem maniem ģimenes locekļiem.
Keywords darbības mērīšana, vadības sistēma, būvniecības industrija, darbības rādītāji
Keywords in English performance measurement, control system, construction industry, performance indicators
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 04.07.2020 02:14:27