Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Individuālo aizsardzības līdzekļu aprite un organizācija kokapstrādes uzņēmumā
Title in English Circulation and Organization of Personal Protective Equipment in a Wood Processing Company
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Inese Vilcāne, lekt., Mg.darba aizsardzība
Abstract Bakalaura darba autors: Sintija Staško Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents Mg. Sc. Ing. Bakalaura darba tēma: “Individuālo aizsardzības līdzekļu aprite un organizācija kokapstrādes uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 70 lappusēm. Bakalaura darbā ir 23 attēli, 10 tabulas, 1 formula un 2 pielikumi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiskajā daļā, tiek skatīta darba aizsardzības sistēma un tās uzturēšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Aplūkota darba vides risku novērtēšanas kārtība un darba devēja pienākumi šajā procesā. Noskaidroti iespējamie nelaimes gadījumi un arodslimības, kā arī to rašanās iemesli nelietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Kā arī analizēta likumdošana, kas nosaka individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu atbilstoši noteiktajām normām. Bakalaura darba analītiskajā daļā, tiek izklāstīts ”X” uzņēmuma vispārīgs raksturojums, skatīta uzņēmumā pielietojamā risku novērtēšanas metode un tās darbības princips, kā arī padziļināti pētīta individuālo aizsardzības līdzekļu aprite un organizācija uzņēmumā. Praktiskajā daļā tika izveidota aptauja, lai noskaidrotu darbinieku zināšanu līmeni un attieksmi saistībā ar pielietojamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Kā arī tika izveidota tabula, ar stingri noteiktiem izsniedzamo individuālo aizsardzības līdzekļu raksturlielumiem un modernizēta individuālo aizsardzības līdzekļu pasūtīšanas forma. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Bakalaura darba veidošanā tika pielietoti Latvijas Republikas normatīvie akti, uzņēmuma iekšējā dokumentācija, veiktā darbinieku aptauja un interneta resursi. Kopējais izmantoto avotu daudzums ir 21 vienība, kuri izmantotās literatūras sarakstā tika sakārtoti alfabēta secībā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Staško S. “Individuālo aizsarzības līdzekļu aprite un organizācija kokapstrādes uzņēmumā”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Docents, Mg. Sc. Ing. Bērziņš J. – Rīga: RTU, 2020. - 59lpp.
Keywords Individuālie aizsardzības līdzekļi, darba aizsardzība, nelaimes gadījumi, darba vides risku novērtēšana
Keywords in English Personal protective equipment, work protection, accidents, work environment risk assessment
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 01.07.2020 14:43:17