Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Vilcienu ritošo sastāvu servisa darbu risku samazināšana
Title in English Assessment and Risks Mitigation at the Enterprise of Rolling Stocks Production and Repair
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mihails Urbans
Reviewer Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Bakalaura darba tēma: « Vilcienu ritošo sastāvu servisa darbu risku samazināšana ». Darbs sastāv no 79 lpp. Tas satur 29 attēlus, 3 tabulas, 22 bibliogrāfiskos avotus, 7 pielikumus. Atslēgvārdi: darba aizsardzība,darba aizsardzības pasākumi, darba aprīkojums, darba devējs, darba vide, darba vides, darba vieta, kompetents speciālists, nodarbinātais, nodarbināto pārstāvji, preventīvie pasākumi, uzņēmums, uzticības persona, īpašs risks, individuālie aizsardzības līdzekļi, darbinieks, risku samazināšana, bīstamība. Pētījuma objekts: LDZ RSSLD “Rītošā sastāva serviss” Darbs satur ievadu, 3 galvenās daļas, secinājumus un pielikumus. Ievadā tiek aprakstīts mērķis, kas tiek nostādīts autoram, noteikti darba uzdevumi un to secīga izpilde. Tiek aprakstīta tēmas aktualitāte par drošību un risku noteikšanu ritošo sastāvu remonta servisos. Parādīta nelaimes gadījumu specifika remonta darbu izpildes laikā. Autors ievada daļā nostāda mērķi un konkrētus uzdevumus savam darbam. Kā arī tiek izvirzīta hipotēze. Pirmā daļa tiek veltīta pašmānu u ārzemju avotu izpētīšanai, kas saistīta ar darba aizsardzību un darba risku novērtēšanu. Tiek izskatītas dažādas pieejas risku novērtēšanai un detalizēti pētīti Ministru kabineta noteikumi, kas tiešā sakarā tiek saistīti ar doto autora darbu, kā arī ar darba aizsardzību un darba risku noteikšanu un novērtēšanu. Otrā daļa satur metodiku, kuru darba autors izmantoja risku noteikšanai un novērtēšanai. Šajā daļā tiek arī noteiktas traumas nesošas darbinieku darbības un darba zonas, kurās ir paaugstināts bīstamības līmenis, kur autors piedāvā ieviest uzlabojumus, lai mazināt traumatisma, bīstamības līmeni un nelaimes gadījumu iespējamību. Trešā – praktiskā daļa, balstoties uz iegūtajiem datiem, no pētāmā objekta iekšējās darba kārtības noteikumiem, darba instrukcijām par droša darba izpildi un personīgas servisa cehu darba zonu apskates kopā ar galveno speciālistu darba aizsardzības jomā, autors apraksta piedāvātos preventīvos risinājumus izvirzītās priblēmas risināšanai un riskku mazināšanai noteiktajās darba zonās. Secinājumu daļā teik izteikti galvenie secinājumi - saistīti ar veikto darbu, kā piedāvātie uzlabojumi spēs ietekmēt bīstamības un negadījumu riska līmeni, cik tas ir izdevīgi un kādi materiāli nepieciešami. Vēl tiek aprakstītas visas iespējamās izrietošās sekas jautājumiem, kurus skāra darba autors savu novērojumu un pētījuma procesā.
Keywords Vilciena ritošais sastāvs, darba risks
Keywords in English Rolling Stocks Production, work risk
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.06.2020 18:05:09