Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Dzīvojamā 5 stāvu ēka Kupriču ielā 1b, Rīgā"
Title in English "5storey multi-appartment building located at Kupricu 1b, Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Genādijs Šahmenko
Reviewer Edgars Krasņikovs
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta ietvaros izstrādātas divas daļas – pētnieciskā un inženierprojekta daļa. Inženierprojekta tēma: “Dzīvojamā 5 stāvu ēka Kupriču ielā 1b, Rīgā”. Bakalaura darba tēma: “Auto riepu pārstrādē iegūto materiālu izmantošana betona sastāvā”. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts projekts piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Kupriču ielā 1b, Rīgā. Ēka sastāv no 5 virszemes stāviem un 1 pazemes stāva. Virszemes stāvos paredzēts izbūvēt 29 dzīvokļus, pazemes stāvā – pagrabstāvā paredzēts izbūvēt 37 noliktavas telpas. Arhitektūras daļā, paskaidrojuma rakstā ir raksturoti ēkas vispārtehniskie risinājumi, tehniski ekonomiskie rādītāji, funkcionālā shēma, konstruktīvie risinājumi, apdares risinājumi, siltumtehniskie aprēķini un ugunsdrošības risinājumi. Ēka tiek nodrošināta ar inženiertehniskajiem pieslēgumiem pie pilsētas inženierkomunikācijām – ūdens, sadzīves kanalizācija, siltuma tīkla. Inženierprojekta būvkonstrukciju daļā tiek veikta ēkas galveno nesošo konstrukciju aprēķins atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”. Pamatu aprēķinu veic pēc LVS EN 1997-1 “7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1.daļa: Vispārīgie būvnoteikumi”. Būvkonstrukciju daļā tiek veikta monolīto konstrukciju aprēķins - pārseguma plātnes, pārseguma sijas, kolonnas un pamata aprēķins. Tiek izstrādāti darba rasējumi atbilstoši veiktajiem aprēķiniem un ievērojot Latvijas valsts standartus. Projektā ietvaros tiek veikts ekonomiskais salīdzinājums pārseguma izbūvei. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts darbu veikšanas projekts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 310-14 “ Darbu veikšanas projekts”. Bakalaura darba saturs sastāv no literatūras analīzes un pētnieciskā darba. Literatūras analīzē tiek apskatīta informācija par nolietoto auto riepu atkritumu pārstrādi uzglabāšanu un pārstrādē iegūto materiālu izmantošanu ražošanā. Literatūras analīze tiek veikta pētījumiem, tiek apskatītas betona īpašību izmaiņas betona sastāvā pielietojot nolietoto auto riepu pārstrādē iegūtos materiālus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta darba apjoms ir 188 lappuses, tai skaitā 67 attēli, 28 tabulas, 3 pielikumi un 57 literatūras avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 10 A1 formāta lapām.
Keywords Auto riepu pārstrādē iegūto materiālu izmantošana betona sastāvā
Keywords in English The use of recycled tyres waste in concrete
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 30.06.2020 12:00:56