Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "464.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dinamisko parametru izpēte"
Title in English "Study of the dynamic parameters of 464 series dwelling houses"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Līga Gaile
Reviewer Albīns Skudra
Abstract Nesošo konstrukciju monitorings ietver dažādu sensoru izmantošanu un balstās uz to, ka konstruktīvie bojājumi vai stāvokļa izmaiņas ievērojami maina konstrukciju īpašības. Mūsdienās konstrukciju bojājumu noteikšanas metodes ar mērķi noteikt konstrukcijas ar dažādu veidu bojājumiem vai nelabvēlīgu iedarbību piesaista arvien vairāk uzmanības. Tiek veikti arvien jauni pētījumi par konstrukciju bojājumu ietekmi uz dinamiskajiem parametriem. Konstrukciju monitorings sevišķi aktuāls ir ēkām, kuru kalpošanas laiks ir pietuvojies projektētajam ekspluatācijas termiņam. Maģistra darba pētījuma mērķis ir veikt dinamisko parametru izpēti 464.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām atkarībā no ēkas konstrukciju stinguma un robežnosacījumu izmaiņām. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskā, skaitliskā eksperimenta daļas un eksperimentālās daļas. Maģistra darba teorētiskā daļā tika veikta izpēte par konstrukciju monitoringa pētījumu gaitas un attīstības vēsturi, kā arī analizēti pētījumi par dinamisko parametru izmaiņām atkarībā no dažādiem ietekmējošiem faktoriem. Skaitliskā eksperimenta daļā tika izveidots 464.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas aprēķina modelis un noteikti dinamiskie parametri atkarībā no dažādām izmaiņām konstrukcijās un tās pamatnē, izmantojot galīgo elementu datorprogrammu aprēķinus. Aprēķinu modelī tika pētīta nenesošo starpsienu, jaunizveidoto durvju ailu, gruntsūdens un grunts slāņu ietekme uz dinamiskajiem parametriem. Tika salīdzinātas ēkas dinamisko parametru izmaiņas un veikti secinājumi par faktoru ietekmi uz dinamisko parametru vērtībām – frekvencēm un svārstību formām. Pētījuma eksperimentālajā daļā tika apsekota 464. sērijas dzīvojamā ēka un veikti fona vibrāciju ieraksti ar mēriekārtām “MMF Vibrometrs VM-STRUC+ Ver.1.9.0.” un “USB- Self Recording Accelerometers X6-1A un GCDC MEL-x2”. Tika iegūti mērījumu dati un novērtēta nepieciešamo sensoru izvēle konstrukciju monitoringa metožu pielietošanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 105 lappuses, kas ietver 9 tabulas un 125 attēlus.
Keywords Ēkas dinamiskie parametri, konstrukciju monitorings.
Keywords in English Building dynamic parameters, construction monitoring
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.06.2020 15:52:06