Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ar nātrija hlorīdu piesūcināta betona salizturības izpēte atkarībā no sāls koncentrācijas"
Title in English "The study of sodium chloride saturated concrete frost resistance depending on the salt concentration"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Genādijs Šahmenko
Reviewer Elīna Barone
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Maģistra darba pētījuma tēma – “Ar nātrija hlorīdu piesūcināta betona salizturības izpēte atkarībā no sāls koncentrācijas”. Analītiskajā daļā tiek izpētīts betona sastāvs un struktūra. Tiek izanalizēts betona ilgtspējīgums, ūdens nozīme betonā kā arī betona ūdens caurlaidība. Tiek izpētīta sāls kristalizācija betona porās, sala iedarbība uz sacietējušu cementa pastu un betona pildvielām. Tiek izanalizēti betona salizturības kontroles faktori – iesaistītais gaiss, ūdens/ cementa attiecība un betona piesātinājuma pakāpe. Tiek izpētīta betona saldēšanas/ atkausēšanas un sāls kombinēta ietekme. Tiek izanalizēta sāls koncentrācijas ietekme, betona plaisāšanas mehānismi sāls un sala ietekmē. Tiek izpētīti zinātniskie pētījumi par sāls šķīduma koncentrācijas ietekmi uz betona salizturību. Tiek izanalizēta RTU Būvmateriālu laboratorijas pieredze betona testēšanā, t.sk. salizturības pārbaudēs. Tiek izpētītas 3 Latvijas valsts standarta salizturības testa metodes un 2 betona salizturības iekšējās struktūras bojājumu metodes. Analītiskā daļa sastāv no 45 lapām, 13 nodaļām, 15 attēliem un 4 tabulām. Eksperimentālā un pētījuma daļā tiek aprakstīta eksperimentu plānošana, betona sastāva projektēšana. Tiek aprakstīta betona paraugu izgatavošana, cietināšana un sagatavošana salizturības testiem. Tiek aprakstītas 5 veidu betona paraugu salizturības pārbaudes, apkopoti un salīdzināti pētījuma rezultāti, aprakstīti novērojumi, un izdarīti detalizēti secinājumi par katru no pārbaudes metodēm. Eksperimentālā un pētījuma daļa sastāv no 38 lapām, 4 nodaļām, 28 attēliem un 15 tabulām. Pētnieciskā darba nobeigumā ir apkopoti galvenie pētījuma rezultāti, izdarīti galvenie secinājumi un veikti priekšlikumi. Secinājumu un priekšlikumu daļa sastāv no 5 lapām, 11 būtiskākajiem secinājumiem un 4 priekšlikumiem. Maģistra darba pētījums sastāv no 104 lapas, anotācijas trīs valodās, ievada, 5 nodaļām, 43 attēliem, 19 tabulām, 4 formulām un 47 literatūras avotiem.
Keywords Betons, Salizturība, NaCl šķīdums, sāls ietekme uz betonu, betona salizturība, salizturības testi, salizturības testa metodes, NaCl koncentrācija, sāls šķīduma koncentrācija
Keywords in English concrete, sodium chloride saturated concrete frost resistance, salt concentration, concrete sustainability, concrete frost resistance test methods
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.06.2020 11:30:49