Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Slimnīcas ambulatorais centrs un dienas stacionārs Rīgā"
Title in English "Hospital outpatient care center and day treatment center in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Nauris Paeglis
Abstract Diplomprojekts sastāv no pētījumu daļas “Vieglbetons ar putustikla pildvielu” un inženierprojekta “Slimnīcas ambulatorais centrs un dienas stacionārs Rīgā”. Pētījuma daļā “Vieglbetons ar putustikla pildvielu” izpētītas uzputota stikla granulu pildvielas īpašības un ietekme uz betonu tā ekspluatācijas apstākļos, lai izmantotu to kā būvmateriālu. Pētījuma daļa sastāv no divām apakšsadaļām. Teorijas izklāstā apkopota informācija par putustikla granulu ražošanas procesu, putustikla granulu īpašībām un izmantošanu būvniecībā, veikts vairāku putustikla granulu ražotāju sortimenta tehniski ekonomisko parametru salīdzinājums, izpētīti šobrīd tirgū izplatīti vieglbetona veidi un apkopta informācija par vieglbetonu īpašībām un galvenajiem pielietošanas veidiem ēku būvkonstrukcijās, veikts sārmu un silīcija ķīmiskās reakcijas ietekmes novērtējums uz kompozītā materiāla struktūru un izvērtēti nosacījumi reakcijas notikšanai. Eksperimentālajā daļā izveidoti betona paraugi ar putustikla pildvielu izmantojot trīs dažādas betona sastāvu receptes. Paraugu testēšana veikta pēc ASTM C 1260 standarta metodes pildvielu sārmu reaktivitātes noteikšanai, kā arī fiksēti paraugu spiedes stiprības rezultāti 28 dienas pēc paraugu atveidņošanas, veikts iegūto rezultātu apkopojums un analīze. Inženierprojekts “Slimnīcas ambulatorais centrs un dienas stacionārs Rīgā” izstrādāts atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvu prasībām. Projekta sastāvā ir arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļa un ekonomikas daļa. Arhitektūras daļā izstrādāts būvprojekta ģenerālplānojums, ēkas stāvu plānojumi un fasāžu risinājumi, objekta tehniski ekonomisko rādītāju apkopojums, ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, inženiertehnisko risinājumu apraksts un konstruktīvo variantu salīdzinājums ārsienu materiāla izvēlei. Būvkonstrukciju sadaļā veikts atsevišķu konstruktīvo elementu kontrolaprēķins monolītā dzelzsbetona pārseguma plātnei, mūra sienai un centriski spiestam pamatam, izstrādāti konstrukciju detālrasējumi. Būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļā risināta būvdarbu veikšanas darbietilpība, darbu organizācija, būvdarbu veikšanas tehnoloģija un kvalitātes kontrole, izstrādāts būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks. Projekta ekonomikas sadaļā tiek aprēķinātas galveno darbu izmaksas un darbietilpība. Diplomdarba sējums sastāv no 150 lapām un trim pielikumiem uz 23 lapām, 10 grafiskās daļas A1 formāta rasējumiem, 1 grafiskās daļas A0 formāta rasējuma. Darba sastāvā ir 21 tabula, 5 grafiki, 53 attēli. Darbā tika izmantoti 73 informācijas avoti.
Keywords vieglbetons ar putustikla pildvielu, putustikla granulas
Keywords in English lightweight concrete with foam glass aggregate, foamed glass granule
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.06.2020 17:04:57