Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Vadlīniju izstrāde lasītājiem un veidotājiem, lai palielinātu datu vizualizācijas prasmes
Title in English Developing Guidelines for Readers and Creators to Increase Data Visualization Literacy
Department
Scientific advisor Vita Šakele
Reviewer Sanita Reinsone, Dr.philol., LU vadošā pētniece
Abstract Maģistra darbs “Vadlīniju izstrāde datu vizualizāciju lasītāju un izstrādātāju pratības paaugstināšanai”, kuru izstrādā Sabīne Žilde, pēdējā kursa maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” studente, pēta datu vizualizāciju pratību un tās ietekmi cīņā pret dezinformāciju un tās izplatību sabiedrībā. Šī darba mērķis ir vadlīniju izstrāde datu vizualizāciju lasītāju un izstrādātāju pratības paaugstināšanai. Darba teorētiskā daļa veltīta informācijas apkopošanai un analīzei par datu vizualizāciju un tās pratību, cilvēka vizuālo uztveri un izziņu, kā arī maldinošu datu vizualizāciju veidiem un paņēmieniem. Analītiskajā daļā ir pētītas un aprakstītas maldinošas datu vizualizācijas, kas iegūtas no īstām dzīves situācijām. Darba praktiskajā daļā autore izstrādā vadlīnijas datu vizualizāciju lasītājiem un izstrādātājiem, pamatojoties uz atziņām, kuras gūtas darba teorētiskās un analītiskās daļas izstrādē. Lai novērtētu izstrādāto vadlīniju efektivitāti, autore veic aptauju digitālas anketas veidolā. Maģistra darba daļas ir papildinātas ar autores veidotām datu vizualizācijām. Ierosinājumu daļā autore uzskaita pētījuma turpināšanas iespējas padziļinātākā mērogā. Šis maģistra darbs ir noderīgs datu vizualizāciju izstrādātājiem, digitālo humanitāro zinātņu studentiem, kā arī ikvienam, kurš ir ieinteresēts paaugstināt savu datu vizualizāciju pratību. Maģistra darbs sastāv no 76 lapaspusēm, 36 attēliem 82 informācijas avotiem un 3 pieliekumiem.
Keywords DATU VIZUALIZĀCIJA, DATU VIZUALIZĀCIJAS PRATĪBA, MALDINOŠAS DATU VIZUALIZĀCIJAS, DEZINFORMĀCIJA
Keywords in English DATA VISUALIZATION, DATA VISUALIZATION LITERACY, MISLEADING DATA VISUALIZATION, DISINFORMATION
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 19.06.2020 08:14:34