Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Mākslīgā intelekta risinājumi skenētu foto negatīvu apstrādes automatizēšanai: foto negatīvu pēcapstrādes procesa analīze Latvijas nozīmīgākajās atmiņu institūcijās
Title in English Artificial Intelligence solutions for automating the processing of scanned photo negatives: analysis of photonegative post-processing process in the most significant memory institutions in Latvia
Department
Scientific advisor Agris Ņikitenko
Reviewer Vita Šakele, Dr.sc.ing., docente
Abstract Ir daudz foto negatīvu arhīvu, kas būtu jādigitalizē un jāpadara pieejami sabiedrībai, taču šobrīd par kultūras mantojuma digitalizēšanu un saglabāšanu atbildīgo organizāciju kapacitāte Latvijā ir diezgan zema. Tikmēr neatbilstoši uzglabātus foto negatīvus var neatgriezeniski sabojāt. Tāpēc šajā pētījumā aprakstīta foto negatīvu digitalizācijas un pēcapstrādes profesionāla darba plūsma un pētīts, kurus uzdevumus procesā var automatizēt, kādus mākslīgā intelekta risinājumus var izmantot, lai uzlabotu darba plūsmu. Pēc dažādu funkciju novērtēšanas tālāk analizēta automatizēta attēlu parakstu veidošana ar mašīnmācīšanās pētījumu metodi. Izvēlēts un pielietots mākslīgā intelekta modelis ar uzmanības mehānismu, kas šobrīd ir aktuālākais risinājums attēlu parakstu ģenerēšanā un datorredzes pētījumos. Izveidotie attēlu paraksti tiek analizēti un salīdzināti ar cilvēku izveidotajiem parakstiem, kā arī oriģinālajiem attēlu aprakstiem. Ir ieskicēti izaicinājumi, kas jāatrisina, un izteikti priekšlikumi turpmākiem pētījumiem.
Keywords digitalizācija, automātiska attēlu parakstīšana, foto negatīvi, mašīnmācīšanās
Keywords in English digitalization, automatic image captioning, photo negative, machine learning
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 18.06.2020 21:27:29