Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language ĢIS rīki “Baldones sanatorijas” revitalizācijas rekomendāciju izstrādē un vizualizēšanā
Title in English GIS Tools for Developing and Visualizing “Baldone Sanatorium” Site Revitalization Recommendations
Department
Scientific advisor Māris Kaļinka
Reviewer Vita Šakele, Dr.sc.ing., docente
Abstract Maģistra darbs “ĢIS rīki “Baldones sanatorijas” revitalizācijas rekomendāciju izstrādē un vizualizēšanā” ir izstrādāts 2019./2020. studiju gada noslēgumā kā Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” gala pārbaudījums. Teorijas daļā atklāti tādi temati kā sociālā attieksme (un sabiedrības viedoklis) pēc sociālās psiholoģijas teorijām, fiziskā vide un tās vēsturiskās un kultūras daļas, veidi, kā kultūra atspoguļojas fiziskajā vidē, sociālās attieksmes un vides mijiedarbība, kā arī degradētu teritoriju revitalizācijas process un digitālie rīki pielietojami tajā. Metodoloģijas daļā tiek apskatīta aptauja kā sabiedrības viedokļa noskaidrošanas rīks, aprakstīti ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) rīki teritorijas attīstības ierosinājumiem. Savukārt, praktiskajā daļā iekļauta sabiedriskās aptaujas veikšana un ievākto datu analīze, revitalizācijas rekomendāciju izstrāde, apkopojot un ievācot informāciju saistībā ar apskatīto objektu, un šo rekomendāciju vizualizācijas (3D modeļa) izveide, izmantojot ĢIS rīkus. Pētnieciskais jautājums vērsts uz veiksmīgu un efektīvu metodoloģiju, kā apvienot tehnoloģiskās (digitālie rīki), sociālās (sabiedrības viedoklis, likumdošana, biznesa intereses) un objektīvās (fiziskās) vides faktorus kā rekomendācijas; tās izstrādātas un vizualizētas, pielietojot sabiedrisko aptauju (sabiedrības viedoklis un apstiprinājums) un ĢIS rīkus, lai nodrošinātu vienotu ietvaru. Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju kā, izmantojot ĢIS rīkus, izveidot visaptverošas rekomendācijas, kuru pamatā ir ĢIS tehnoloģiju, sociālās un objektīvās vides faktori, un izstrādāt revitalizācijas rekomendācijas degradētajai teritorijai “Baldones sanatorija”. Darba autore secināja, ka revitalizācijas process ir atkarīgs no degradētās teritorijas specifikas, taču tajā jāievēro vispārīgā attīstība stratēģija, jo tas ietekmē sociālo sistēmu, ekonomiku un objektīvo vidi. Kultūras un vēstures mantojums ir daļa no vietas identitātes un tās iedzīvotājiem ir emocionāla attieksme pret to. Tehnoloģiskā vide un tās rīki (it īpaši ĢIS) var būt noderīgs instruments, izstrādājot degradētas teritorijas revitalizācijas rekomendācijas, kā arī citos telpiskās plānošanas procesos.
Keywords sociālā attieksme, ģeotelpiskā modelēšana, ĢIS, aptauja, revitalizācija, degradēta teritorija, pilsētplānošana, ģeoinformātika
Keywords in English social attitude, geospatial modeling, GIS, survey, revitalization, degraded territory, urban planning, geoinformatics
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 18.06.2020 10:08:53